Our Blog

Our Blog

Nieuws vanuit het MT

Interne nieuwsbrief

Een maandelijks terugkerend item in deze nieuwsbrief is een terugblik naar het laatste MT- overleg.  De organisatiedoelen die wij gezamenlijk tijdens de startdag geformuleerd hebben vormen de basis voor dit overleg. Hierna hebben wij jullie om concrete input gevraagd, waar we vele reacties op hebben gekregen. De brandstof voor dit model wordt dus mede gevormd door deze punten vanuit jullie. Elke komende nieuwsbrief zullen wij 1 of meer actiepunten uitlichten.

About Ivar