Remedial Teaching

Remedial Teaching

Remedial Teaching

Remedial Teaching: de meerwaarde voor het zwoegende kind.
Soms verloopt de ontwikkeling van een kind niet als verwacht. Doordat het kind moeite heeft met spelling, rekenen, begrijpend lezen of motoriek, is het soms zo dat er een leerachterstand ontstaat. Een gedegen manier om leerachterstanden te voorkomen is Remedial Teaching. Deze methode spoort het probleem op en zorgt voor een solide aanpak om deze problemen op te lossen. Het is een manier om het kind te ondersteunen in de ontwikkeling, zowel sociaal-emotioneel, gedragsmatig als cognitief.

Wat is remedial teaching

Menselijk gedrag komt altijd uit iets voort. Zo is het ook met problematisch of angstig gedrag bij kinderen. Een vertekend zelfbeeld, een stoornis in het autistisch spectrum, niet om kunnen gaan met teveel prikkels; er zijn veel mogelijkheden waarom een kind langzaam leert. Remedial Teaching is een ondersteuning voor het leerproces van het kind. Deze ondersteuning is mogelijk in groepsverband of individueel. De remediërende docent of trainer begeleidt het kind in de omgang met het leren. Er worden tools en handvatten aangereikt om met het leren om te gaan. De docent of trainer weet de vinger te leggen op de kern van de achterstanden. De redenen kunnen, zoals benoemd, erg uiteenlopend zijn.

Soms komt dyscalculie voor, een andere keer ligt het aan opvattingen rondom eigenwaarde. Met een persoonlijke benadering en een gestructureerde aanpak wordt er motiverend met het kind aan de slag gegaan. Door middel van een vooronderzoek en observaties wordt er een beter beeld gecreëerd wat er mogelijk aan de hand is. Dit hele proces is in nauwe samenwerking met de ouders of opvoeders.

De buitengewone begeleiding bij De Leerweg.

Elk kind is uniek, daarom moet de begeleiding afgestemd worden op het individuele kind. De Leerweg in Schipluiden werkt met ervaren professionals. Dit zijn deskundigen op het gebied van didactische en motiverende vaardigheden. Tevens gebruiken zijn gedegen wetenschappelijke inzichten en passen deze toe. Dit is een reden waarom De Leerweg naast kinderen ook scholen en ouders begeleidt. De Leerweg biedt bijles, huiswerkbegeleiding, trainingen en remedial teaching aan. Een intake gesprek zorgt voor meer inzicht, waarbij toetsen en observaties worden gebruikt. Na de diagnose volgt het handelingsplan waarin doelen beschreven staan. Dit is een structuur die rust brengt en vaardigheden ontwikkeld, om zo beter om te kunnen gaan met de problematiek of stoornis.

Meer informatie.

De Leerweg uit Schipluiden is een leerinstituut waar al vele leerlingen met een leerproblematiek zijn geholpen. De Leerweg heeft ruime ervaring met add, adhd, autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid. Bent u geïnteresseerd wat De Leerweg voor u en uw kinderen kan betekenen, kijk dan op onze site voor meer informatie. De Leerweg is een optimale plek voor bijles en deskundige begeleiding, ook op de thuislocatie.

Lees hier meer over Remedial Teaching:
RT Rekenen
RT Begrijpend Lezen
RT Technisch Lezen
RT Spelling

Contact

Uw mail naar ons mag u versturen naar info@deopstapgroep.com of bellen naar 0648014608. Voor tarieven klik hier