HOOGBEGAAFDHEIDSONDERZOEK

Van jongs af aan loopt uw kind al voor op zijn of haar ontwikkeling. Bijvoorbeeld door een vroege taalontwikkeling of door zichzelf te leren lezen. Ook kan het zijn dat u als ouder merkt dat uw zoon of dochter niet lekker in zijn vel zit, omdat hij/zij andere interesses heeft dan leeftijdsgenootjes. Als leerkracht kunt u bijvoorbeeld merken dat een leerling zich verveelt op school. Is er mogelijk sprake van hoogbegaafdheid? En hoe weet u als ouder of daar sprake van is? Dat kunt u bij ons laten onderzoeken.

WAT IS HET?

Er is geen eenduidige definitie van wat hoogbegaafdheid is. Vaak wordt gedacht dat kinderen met een hoge intelligentie ook hoogbegaafd zijn, maar dat klopt niet. Hoogbegaafd zijn is meer dan alleen het hebben van een hoge intelligentie. Het is wel zo dat deze kinderen minimaal een IQ van 130 moeten hebben, maar daarnaast spelen persoonlijkheid, creativiteit en doorzettingsvermogen een belangrijke rol. Hoogbegaafd zijn is voor een groot deel erfelijk, maar ook niet hoogbegaafde ouders kunnen hoogbegaafde kinderen krijgen. Hoogbegaafde kinderen hebben vaak een ontwikkelingsvoorsprong, zijn leergierig, nieuwsgierig naar het ontdekken van nieuwe dingen, hebben een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en een ongebruikelijk grote woordenschat. Een veelvoorkomend probleem bij hoogbegaafde kinderen op de basisschool is onderpresteren, omdat ze onvoldoende uitgedaagd worden.

HOE WERKT EEN HOOGBEGAAFDHEIDSONDERZOEK?

Wanneer u als ouder of als school een vermoeden heeft dat een kind hoogbegaafd is, dan kunt u hem of haar door ons laten onderzoeken. Het hoogbegaafdheidsonderzoek start met een intakegesprek, waarin vragen worden gesteld over het gedrag en de persoonlijkheid van uw kind en worden stimulerende en belemmerende factoren besproken. Het onderzoek bestaat uit verschillende testinstrumenten. Eén onderdeel is in ieder geval het afnemen van een intelligentieonderzoek, omdat het IQ een vereiste is om te bepalen of er mogelijk sprake is van een hoogbegaafde intelligentie. Tijdens het onderzoek zijn de observaties ook belangrijk, zo wordt er onder andere bekeken welke leerstrategieën het kind hanteert, of er sprake is van doorzettingsvermogen en hoe de algemene werkhouding is. Andere testinstrumenten die onderdeel zijn van het onderzoek zijn vragenlijsten, om zo de persoonlijkheid en het gedrag van uw zoon of dochter zo goed mogelijk in kaart te brengen. De vragenlijsten worden ingevuld door ouders en/of leerkrachten van de basisschool. Uit het onderzoek komen handelingsadviezen naar voren, deze worden besproken tijdens het adviesgesprek. Er volgt natuurlijk ook een uitgebreid onderzoeksverslag waarin alle gegevens en uitkomsten beschreven staan.

VRAGEN

Als u nog vragen heeft over het hoogbegaafdheidsonderzoek dan kunt u altijd mailen naar onderzoek@deleerweg.com Vermoedt u dat uw zoon, dochter of uw leerling hoogbegaafd is, neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Dit is altijd vrijblijvend. Voor een indicatie van de kosten van het onderzoek verwijzen wij u door naar onze prijslijst.Voor meer informatie over het onderzoek dat we binnen De Leerweg doen, lees ook:
Dyscalculie
Dyslexie
Onderpresteren
Schoolvorderingen
Gedrag
Intelligentieonderzoek