Begeleiding

Indien u met jongeren of kinderen in contact komt, kan het weleens gebeuren dat u met de handen in het haar zit. Als leerkracht merkt u bijvoorbeeld dat een leerling bepaalde leerstof maar niet onder de knie krijgt. Of als beleidsadviseur merkt u een groeiende vraag naar begeleiding. Ook als ouder weet u niet altijd hoe u uw kind de juiste ondersteuning kan bieden. Elk kind zit namelijk anders in elkaar. De Leerweg biedt daarom verschillende vormen van begeleiding aan. U kunt bij ons terecht als ouder, leerkracht, intern begeleider, jeugdconsulent en beleidsadviseur.

Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning. Afhankelijk van uw situatie passen wij deze ondersteuning aan uw behoefte aan. Misschien heeft uw kind of leerling te horen gekregen dat hij of zij dyslexie heeft of een andere leerstoornis. Of misschien ziet u dat een kind ergens mee worstelt, maar is het lastig de vinger precies op de oorzaak te leggen. Wij kunnen u helpen het probleem in kaart te brengen en reiken vervolgens oplossingen aan om verder te kunnen. Afhankelijk van de klachten zoeken wij geschikte methodes en nuttige tips om het kind weer sterker in zijn of haar schoenen te laten staan.

Scholen

In verschillende scholen ondersteunen wij leerlingen bij specifieke vakken. We bieden Remedial Teaching in Rekenen, Begrijpend Lezen, Technisch Lezen en Spelling. Dit kan onder andere nuttig zijn in het geval van een leerstoornis of wanneer het kind nooit een goede leermethode heeft aangeleerd. Bij Remedial Teaching beperken we ons niet tot het overbrengen van de vakkennis, maar houden we rekening met de persoonlijkheid van het kind en de behoeftes die het op dat moment heeft. Zo pakken we bijvoorbeeld tegelijkertijd een gebrek aan zelfvertrouwen of de neiging tot onderpresteren aan. We kijken naar het hele kind, niet enkel naar de klacht. Daarnaast bieden wij begeleiding omtrent weerbaarheid, hoogbegaafdheid of sociaal-emotioneel welzijn. Een andere vorm van begeleiding is Beeldcoaching. Hiermee krijgt een begeleider of leerkracht inzicht over de interactie met zijn leerlingen aan de hand van videomateriaal.

Ouders

Men zegt weleens dat een ouder zijn of haar kind het beste kent. Toch lopen ouders ook wel eens op problemen met hun kind in de thuissituatie. Een kind kan namelijk niet altijd zelf aangeven wat er scheelt. Doordat wij gespecialiseerd zijn in verschillende onderwerpen kunnen wij uw kind ondersteunen. Zo bieden we huiswerkbegeleiding, vakinhoudelijke bijles en Remedial Teaching, maar ook begeleiding omtrent weerbaarheid en sociaal-emotioneel welzijn.

Gemeente

Ten slotte speelt de gemeente een belangrijk rol bij het welzijn van kinderen. Gemeentes hebben namelijk zorgplicht en zijn daarom medeverantwoordelijk voor het welzijn van kinderen en jongeren. Zij dienen gepaste begeleiding en hulp te voorzien en toegankelijk te maken. De Leerweg kan gemeentes helpen bij het sociaal-emotioneel welzijn van schoolgaande kinderen en ondersteuning bieden bij de vergoede dyslexiezorg.

Contact

Wenst u meer informatie over een van deze onderwerpen? Aarzel dan niet om met ons in contact te komen. Wij kunnen u meer informatie geven en in samen met u bekijken welke behoeften er zijn.