Remedial Teaching Begrijpend Lezen

Het is een hele uitdaging om leerlingen te leren lezen. Sommige kinderen pakken dit snel op, terwijl het bij anderen moeizamer gaat. Ook in latere leerjaren blijft er vaak een verschil in leesniveau bestaan tussen de verschillende leerlingen. Helaas heeft u als leerkracht of school niet altijd de tijd en middelen om elk kind de begeleiding te bieden die het nodig heeft. Dat is jammer, aangezien lezen zo belangrijk is in de latere schoolcarrière. Of misschien heeft u wel al heel wat inspanningen gedaan, maar lijkt dat toch niet te volstaan? Soms blijft een kind stroef en moeizaam lezen, ondanks dat u al op verschillende manieren aangepaste begeleiding heeft aangeboden. Dat kan demotiverend zijn, zowel voor u als voor het kind.

Remedial Teaching bij De Leerweg

De Leerweg biedt Remedial Teaching aan voor Begrijpend Lezen. Via persoonlijke ondersteuning helpen wij leerlingen om vlotter te lezen. Deze methode richt zich niet louter op het cognitieve aspect van lezen, maar houdt ook rekening met het sociaal emotionele en gedragsmatige aspect. In de eerste plaats zullen wij het probleem in kaart brengen. Het is namelijk erg belangrijk om precies te weten waar de leerling vastloopt. Ligt er een leerstoornis aan de basis? Heeft de leerling een motivatieprobleem? Worstelt de leerling met een laag zelfbeeld of met een moeilijke thuissituatie? Er zijn veel redenen waarom een kind minder goed presteert dan het eigenlijk zou kunnen. Het is belangrijk om er snel bij te zijn als iemand leesproblemen heeft. Het kan zijn/haar latere schoolcarrière namelijk enorm beïnvloeden. Als een leerling de basis van lezen niet goed onder de knie heeft, zal hij of zij later blijven worstelen met moeilijkere teksten.

Onze aanpak

Remedial Teaching kan in groepsverband of individueel. Op basis van grondig voorafgaand onderzoek en observaties stellen we een gepersonaliseerd traject voor. We gaan gestructureerd te werk en motiveren het kind om in kleine stappen vooruitgang te boeken. We werken met een ervaren team dat vertrouwd is met verschillende problematieken. De trainers weten de kern van de achterstanden te vinden. Zij voelen het kind goed aan en hebben een duidelijke visie over welke stappen er moeten gezet worden om het kind te doen groeien. De redenen kunnen uiteenlopend zijn en daarom verschilt de aanpak per kind.

Bij Begrijpend Lezen zijn niet enkel de letters, maar ook de inhoud van de tekst belangrijk. Er moeten verbanden gelegd worden en het kind moet leren nadenken over de inhoud van de tekst. We geven het kind dan ook tools om teksten beter te leren ‘begrijpen’. Dit gebeurt aan de hand van verschillende leesstrategieën die we aanleren. Onze ervaren trainers kunnen goed inschatten waaraan nog gewerkt moet worden en hoe dit moet worden aangepakt. We voorzien oefeningen op maat van het kind en zorgen voor voldoende afwisseling zodat het interessant blijft voor de leerling. Door met een gestructureerd plan van aanpak te werken, krijgt de leerling een duidelijk zicht op het einddoel. Het zal voor hem of haar duidelijker worden waar hij/zij staat. Stap voor stap werken we naar dat einddoel toe.

We kijken verder dan enkel het cognitieve luik. Zo houden we ook rekening met sociaal-emotionele welzijn van het kind. Een leerling die regelmatig slechte cijfers haalt voor Begrijpend Lezen, kampt na verloop van tijd misschien met een verlaagd zelfbeeld. Dit pakken we aan door positieve verwachtingen uit te spreken en in kleine stappen successen te boeken. Het is belangrijk dat de leerling weer in zichzelf leert geloven. Tegen het einde van de Remedial Teaching zal de leerling vloeiend teksten kunnen begrijpen.

Dyslexie

Indien u zelf al verschillende gerichte pogingen ondernomen hebt zonder succes, dan kan het zijn dat de leerling dyslexie heeft. Deze leerstoornis zorgt ervoor dat de verwerking van letters in het hoofd trager gebeuren. Daardoor blijft hij of zij struikelen over bepaalde woorden of letters. Ook bij dyslexie helpt Remedial Teaching erg goed, omdat wij rekening houden met de leerstoornis en specifieke oefeningen geven voor dit probleem.

Al deze begeleiding wordt specifiek afgesteld op de leerling. Elk kind is namelijk anders. Op basis van wetenschappelijke inzichten, motiverende coaches en met een sterke didactische ervaring kunt u er zeker van zijn dat we een grote meerwaarde kunnen bieden voor uw leerling(en).

Lees hier meer over Remedial Teaching:
RT Technisch Lezen
RT Spelling
Remedial Teaching
RT Rekenen

Contact

Herkent u een van uw leerlingen in bovenstaande beschrijving? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met ons. Wij geven u met plezier meer informatie over onze werking en bespreken samen met u wat er zoal nodig is.