Advisering met betrekking tot leerlingbegeleiding

Als u voor de klas staat of in een school werkt, merkt u vast dat u niet altijd alle kinderen op hetzelfde tempo mee krijgt. Voor sommige leerlingen kan het klassikale tempo te hoog liggen, voor anderen juist te laag. Natuurlijk wilt u het beste voor uw leerlingen en wilt u er zo veel mogelijk aan doen om ervoor te zorgen dat een leerling zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ook heeft de school een zorgplicht om iedereen mee op de kar te krijgen. Doordat leerlingen in een groep zodanig sterk kunnen verschillen van elkaar, is dat een hele uitdaging. De ene leerling schiet al wat sneller uit de startblokken dan de andere. Soms kampt een leerling met motivatieproblemen, een leerstoornis of een ingewikkelde thuissituatie waardoor niet altijd aan leren toe wordt gekomen. Een aangepaste leerlijn aanbieden kan in deze gevallen een oplossing zijn en bij het passend maken voor de leerling kunnen wij u helpen.

We kunnen u of uw school namelijk advies geven met betrekking tot leerlingbegeleiding. Hierbij zorgen we voor een persoonlijke aanpak, analyseren het gedrag en kijken naar de unieke situatie van de leerling. Op basis van onze observaties, vaak in combinatie met een leerlingbespreking, zorgen wij voor een praktische uitwerking van een handelingsplan. Dit kan door bijvoorbeeld af te spreken welke extra ondersteuning er moet zijn of welke (extra) leertrajecten het kind nodig heeft. Wanneer externe hulp nodig is, zullen wij niet aarzelen om door te verwijzen naar partners. Leerlingadvies volstaat namelijk niet in alle gevallen. Soms is er meer hulp nodig. Verder kunnen wij u school ook helpen door een sparringpartner in te schakelen die gekoppeld wordt aan een interne begeleider, indien dit nodig blijkt te zijn. Zo ontlasten we de leerkrachten. U staat er niet alleen voor en we hebben veel expertise.

Denkt u dat we u of uw school kunnen verder helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ook bij twijfel kunnen we bekijken of we iets voor u kunnen betekenen. We luisteren naar uw verhaal en denken graag met u mee. Ons leerlingadvies is helemaal aangepast aan uw specifieke situatie of de situatie van uw leerling(en).

Zoekt u een andere soort begeleiding? Wellicht bieden we dit binnen de Leerweg aan, zie ook:
Afleggen van klassenbezoeken
Interim Intern Begeleider
Coachen van leerkrachten
Beeldcoaching
Oudercoaching
Onderwijsadvies
Groeps- en leerlingbespreking