Remedial Teaching Technisch Lezen

Heeft u een leerling in uw klas die maar moeilijkheden blijft hebben bij het lezen? Misschien zorgt dat er zelfs voor dat hij/zij ook in andere vakken fouten maakt, bijvoorbeeld omdat hij of zij de opgave niet voldoende begrepen heeft. Slecht lezen kan aan de basis liggen van heel wat moeilijkheden op school. Het is jammer als u ziet dat een verstandig kind hierdoor kansen misloopt. Of misschien heeft u zelfs in de bovenbouw nog een lezer die opvallend langzaam is? De leerling heeft zich misschien doorheen vorige schooljaren geworsteld, maar nu begint het toch wel op te vallen dat het moeizaam blijft gaan. Soms kan een leerling het ook proberen verstoppen dat hij of zij moeilijkheden heeft met lezen. Het is belangrijk dit leesprobleem zo snel mogelijk aan te pakken.

Remedial Teaching bij De Leerweg

Via Remedial teaching voor Technisch Lezen bieden we verschillende didactische hulpmiddelen aan. Voordat we aan de slag gaan, doen we eerst grondige observaties en onderzoek. Na dat onderzoek bieden we u een uitgebreide analyse aan van waar het misgaat. Zo nemen we de cognitieve vaardigheden onder de loep op basis van een leesonderzoek. Hieruit kunnen wij objectief vaststellen waar de problemen liggen. Daarnaast kijken we ook naar welke eventuele emotionele factoren zoal meespelen. Het kan zijn dat de leerling kampt met motivatieproblemen of met een gebrek aan zelfvertrouwen. Ook andere zaken spelen een rol bij de leerprestaties van een leerling, zoals de thuissituatie of hoe het kind zich in de klasgroep voelt. Misschien komt er op latere leeftijd nog een leerstoornis naar boven, zoals bijvoorbeeld dyslexie.

Bij Remedial Teaching kijken we naar het totaalplaatje. Na het objectieve onderzoek wordt een persoonlijk plan van aanpak uitgewerkt. Zo kunnen we een gestructureerd leerproces bieden, dat ook voor het kind helderheid toont in waar hij/zij staat en waar het einddoel ligt. Afhankelijk van de situatie zullen we focussen op het kind motiveren, sneller leren lezen, meer zelfvertrouwen doen krijgen, enzovoort. Remedial Teaching kan zowel in groepsverband als individueel.

Onze aanpak

Bij Technisch Lezen kunnen er zich verschillende fouten voordoen. Soms maakt een kind veel fouten tijdens het lezen. Dan zal tijdens de coaching sessies voornamelijk ingezet worden op nauwkeurigheid lezen. Anderzijds kan het ook voorvallen dat kinderen opvallend traag blijven lezen. In dat geval zal er geoefend worden op snellezen, bijvoorbeeld door in rijtjes te lezen. Combinaties hiervan zijn uiteraard ook mogelijk. We kijken hierbij volledig naar het profiel van de leerling. Elke situatie vergt een andere unieke aanpak.

Onze ervaren coaches vertrekken vanuit wetenschappelijk bewezen methodes. Deze kennis zetten ze succesvol om in de praktijk. Deze docenten hebben dan ook snel inzicht in wat precies de kern is van de achterstand. Ze reiken tools en handvatten aan die de leerling kan meenemen naar zijn latere schoolcarrière. De oefeningen zijn steeds op maat van het kind en er wordt geprobeerd de lessen zo interessant mogelijk te houden door aan te sluiten bij de interesses. Door vanaf het begin een duidelijk doel voorop te stellen, krijgt de leerling een duidelijk beeld waar hij/zij naartoe moet werken. Dit helpt om gemotiveerd te blijven en stap voor stap dichter bij dat einddoel te komen.

Naast het cognitieve vlak houden we ook rekening met de sociaal-emotionele situatie. Misschien heeft een leerling een laag zelfbeeld of worstelt het met allerlei andere problemen. Voelt de leerling zich wel goed in zijn/haar klasgroep? Het is niet onwaarschijnlijk dat als een leerling mindere resultaten haalt, hij/zij ook een lagere eigenwaarde ontwikkelt. Hieraan werken we stap voor stap tijdens de begeleidingssessies. Na verloop van tijd zal de leerling door het behalen van kleinere doelen meer en meer vertrouwen ontwikkelen in zichzelf. Uiteindelijk zal het kind met een positiever zelfbeeld naar de klas kunnen stappen. Daardoor zal het kind in de toekomst zelf moeilijkere problemen durven aangaan. Door de handigheidjes die we aanleren zal hij/zij al snel leren om zelf een moeilijke opgave op te delen in kleinere stapjes en deze succesvol tot een einde te brengen. Tegen het einde van de Remedial Coaching sessies zal de leerling dus niet enkel beter kunnen lezen, maar ook een stuk zelfverzekerder zijn en goede studiemethodes onder de knie hebben.

Dyslexie

Heeft u zelf al meermaals gerichte pogingen gedaan in uw klas of school en blijft een leerling tegen moeilijkheden botsen? Het is mogelijk dat uw kind dan kampt met dyslexie. Dit komt niet altijd even duidelijk naar boven op jonge leeftijd, maar het is wel belangrijk dit zo snel mogelijk aan te pakken. Merkt u dat de leerling maar blijft struikelen over bepaalde woorden of letters? Maakt hij/zij fouten die zijn klasgenoten al lang niet meer maken? Dan kan het interessant zijn om een onderzoek voor dyslexie te overwegen. Als dit naar boven komt, zullen we hier extra aandacht aan besteden tijdens de Remedial Coaching. Onze coaches zijn opgeleid om hier specifieke oefeningen voor te geven die tot een vlot resultaat zullen leiden.

Lees hier meer over Remedial Teaching:
RT Spelling
Remedial Teaching
RT Rekenen
RT Begrijpend Lezen

Contact

Merkt u dat een of meerdere van uw leerlingen blijven worstelen met lezen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons. Graag verschaffen wij u meer informatie over onze werking en wat we voor u kunnen betekenen.