Remedial Teaching Rekenen

Rekenen is een ingewikkeld proces. Het is fantastisch als een leerling vanaf de eerste keer goed met de klas mee kan en vlot de moeilijkere opgaven maakt. Maar de rekenlessen zijn niet voor iedereen even gemakkelijk. Wanneer u voor de honderdste keer dezelfde uitleg heeft gedaan en een leerling begrijpt het nog steeds niet, lijkt het zinloos hier verder mee te gaan. Het lijkt alsof die leerling het gewoon niet wil begrijpen. Uiteraard wilt u niets liever dan het kind de nodige aandacht geven en hem/haar te begeleiden tot hij weer volledig met de groep mee kan. Vaak is hier niet de tijd voor en zitten er ondertussen nog twintig andere leerlingen zitten te wachten.

Remedial teaching bij De Leerweg

Daarom biedt De Leerweg Remedial Teaching voor Rekenen aan. Via deze gepersonaliseerde ondersteuning kunnen wij een leerling op gestructureerde wijze helpen bij de ontwikkeling van zijn of haar rekenvaardigheden. Eerst gaan we op zoek naar wat precies de oorzaak is van het probleem. Soms is het zo dat ze ergens een eerste stap gemist hebben, waardoor ze in een latere fase komen vast te zitten. Maar er kunnen evenzeer andere redenen meespelen: misschien is het kind overprikkeld, heeft het te weinig zelfvertrouwen of voelt het zich niet goed in zijn vel. Ook kan er een leerstoornis meespelen die tot dan toe nog niet naar boven is gekomen. Het is erg belangrijk om vanaf het begin de juiste oorzaken te achterhalen zodat we efficiënt en gepast te hulp kunnen schieten. Elke oorzaak vraagt namelijk een andere aanpak. Het kan zelfs ook een combinatie van verschillende factoren zijn. Zo kan een kind met dyscalculie een laag zelfbeeld ontwikkelen, waardoor het nóg meer fouten maakt tijdens het rekenen. Het wordt al snel een vicieuze cirkel.

Onze aanpak

Remedial Teaching kan in groepsverband of individuele setting plaatsvinden. Op basis van grondig voorafgaand onderzoek en observaties stellen we een gepersonaliseerd traject voor. We gaan gestructureerd te werk en motiveren het kind om in kleine stappen vooruitgang te boeken. We werken met een ervaren team dat vertrouwd is met verschillende problematieken. De trainers uit ons team weten de kern van de achterstanden te vinden. Zij voelen het kind goed aan en hebben een duidelijke visie over welke stappen er moeten gezet worden om het kind te doen groeien. De redenen kunnen uiteenlopend zijn en daarom verschilt de aanpak per kind.

Bij Remedial Training kijken we naar het hele kind en reiken we het kind handvatten aan op maat. Zo kan hij of zij in de toekomst nieuwe leerstof zelfstandig verwerken. Het gaat dus niet enkel om het cognitieve aspect op dat moment. We zorgen er uiteraard voor dat het kind goed mee is met de huidige rekenlessen. Maar we houden ook rekening met zijn gedragsmatige en sociaal-emotionele kenmerken en wapenen het kind om in de toekomst toe zelf uitdagingen aan te gaan.

Wat het cognitieve luik betreft, helpen we bij het ontwikkelen van getalbegrip. Dat is het vermogen om getallen en de waarde ervan te begrijpen en hun relaties onderling. Dit is ontzettend belangrijk in hun latere schoolcarrière en in het dagelijkse leven. Denk maar aan de waarde van geld leren kennen of kunnen inschatten welke afmetingen groter zijn. Rekenen is iets waar niemand omheen kan.

Sociaal emotioneel aspect van rekenen

Op sociaal emotioneel vlak kijken we onder andere naar het zelfbeeld van een leerling. Het is niet abnormaal dat als een kind regelmatig slechte cijfers haalt bij Rekenen, hij/zij na verloop van tijd gelooft dat ie er niets van kan. Door positieve verwachtingen uit te spreken en in kleine stappen successen te boeken, helpen we het kind om terug in zichzelf te geloven. Daardoor zal hij meer vertrouwen krijgen in zichzelf om in de toekomst moeilijke problemen aan te pakken. Ook zal het kind zich meer gemotiveerd voelen om zich in te zetten voor de rekenlessen, doordat hij vertrouwt dat het wel goed komt. Dankzij de aandacht die we besteden aan de sociaal emotionele kant, zal het kind weer meer plezier beleven aan rekenen. Een negatieve houding kan namelijk de groei tegenhouden.

Dyscalculie

Als uit onderzoek gebleken is dat er een onderliggende leerstoornis meespeelt, zoals dyscalculie, zullen wij de rekencompetenties uitgebreid in kaart brengen. Daardoor zien we objectief welke zaken niet zo vlot gaan. Door dan specifiek op deze zaken te werken leren we het kind de nodige vaardigheden op te doen. We zorgen er telkens voor dat deze oefeningen aansluiten bij zijn schoolvakken, zodat de connectie duidelijk is tussen Remedial Teaching en de vakken op school.

Al deze begeleiding wordt specifiek afgesteld op de leerling. Elk kind is namelijk anders. Op basis van wetenschappelijke inzichten, motiverende coaches en met een sterke didactische ervaring kunt u er zeker van zijn dat we een grote meerwaarde kunnen bieden voor uw leerling(en).

Lees hier meer over Remedial Teaching:
RT Begrijpend Lezen
RT Technisch Lezen
RT Spelling
Remedial Teaching

Contact

Wenst u meer informatie over RT Rekenen? Misschien herkent u een van uw leerlingen wel in dit profiel? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen, zodat we samen kunnen bespreken wat er zoal mogelijk is.