Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek

Elk kind is anders. Genetische variatie wordt al gecreëerd voor de geboorte, maar ook gedurende het leven van mensen kunnen grote verschillen ontstaan. De één leert makkelijker dan de ander en omdat elk kind uniek is en andere onderwijsbehoeften heeft, moet de begeleiding worden afgestemd op het individuele kind. Om goed aan te kunnen sluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van een kind, is het van belang een duidelijk beeld te hebben van de intellectuele capaciteiten van een kind. Een intelligentieonderzoek kan inzicht geven in de capaciteiten van een kind.

 Wat is intelligentie?

Intelligentie laat zich moeilijk omschrijven. Het gaat om verschillende aspecten als het analyseren van informatie, het bedenken van oplossingen, logisch nadenken en redeneren. Bij intelligentie gaat het erom hoe je de met verschillende situaties om kunt gaan en hoe je de wereld om je heen kunt begrijpen. Intelligentie is, naast vele andere factoren, een belangrijke voorspeller voor schoolprestaties. Om het intelligentieprofiel van een leerling in kaart te brengen, kan er door De Leerweg een intelligentieonderzoek afgenomen worden. Hierbij wordt er door middel van vragen en opdrachten gekeken naar verschillende intellectuele vaardigheden zoals inzicht, begrip en probleemoplossende vaardigheden.

Wanneer laat je een intelligentieonderzoek afnemen?

Ouders kunnen een intelligentietest overwegen wanneer tijdens de schooltijd van hun kind problemen ontstaan die te maken hebben met het leerproces. Om de oorzaak hiervan te achterhalen, kunt u gaan denken in de richting van een intelligentieonderzoek. Tijdens een intelligentieonderzoek worden de cognitieve capaciteiten van uw kind in kaart gebracht. Er wordt onderzocht wat de sterke en zwakke kanten van uw kind zijn en welke onderwijsbehoeften uw kind heeft. 

De WISC-V

Tegenwoordig wordt veel gebruik gemaakt van de WISC-V; Wechsler Intelligence Scales for Children. Dit is de opvolger van de WISC-III en de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen tussen de zes en zestien jaar oud. Deze test kan gezien worden als een algemene intelligentietest voor kinderen. De WISC-V bestaat uit 14 subtests die verschillende vaardigheden meten. Door middel van de subtests kan er gekeken worden naar de verschillende aspecten van intelligentie, ook wel de indexen. Voorbeelden van indexen die gemeten worden zijn: verbaal begrip, visueel-ruimtelijk inzicht, fluid redeneren, het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid.

Voor andere onderzoeken op het gebied van intelligentie- en capaciteitentests zie ook:
WISC-V
WNV-NL
SON-R
NSCCT
NIO

De afname

De Leerweg kan de WISC-V afnemen in opdracht van de school en/of de ouders van een kind. De afname kan zowel op de school van uw kind als op één van onze locaties in Bergschenhoek of in Schipluiden plaatsvinden. Wij nemen deze intelligentietest digitaal af. De subtesten worden hierbij grotendeels op een tablet gemaakt. Dit sluit vaak goed aan op de motivatie van de leerling.

De volledige afname van de WISC duurt 2 à 3 uur, afhankelijk van de leeftijd en capaciteiten van de leerling. Hierbij nemen we uitgebreid de tijd om kennis te maken met de leerling zodat uw zoon/dochter zich zoveel mogelijk op zijn/haar gemak voelt tijdens de afname van de test.  

De resultaten zullen door de testleider worden geanalyseerd en verwerkt in een verslag. Daarna ontvangt u dit verslag en/of wordt het verslag in een adviesgesprek met u en/of school besproken.

Kosten

Bij de afname van een intelligentieonderzoek heeft u de keuze uit een verkort of een uitgebreid onderzoek:

WISC-V-NL verkort: Na het invullen van de intakeformulieren vindt het onderzoek plaats. U ontvangt na het onderzoek een kort en bondige rapportage van de resultaten. Kosten: €530,-

WISC-V-NL uitgebreid: Na het intakegesprek vindt het onderzoek plaats. U ontvangt na het onderzoek een uitgebreid verslag met daarin de resultaten van het onderzoek en aanvullende (handelings)adviezen. Het verslag zal in een adviesgesprek met u besproken worden. Kosten: €680,-


Voor meer informatie over het onderzoek binnen De Leerweg zie ook:
Hoogbegaafdheid
Dyscalculie
Dyslexie
Onderpresteren
Schoolvorderingen
Gedrag
Prijslijst onderzoeken