Afleggen van klassenbezoeken

De Leerweg biedt advies in de vorm van klassenbezoeken aan. Vaak zie je dat binnen een school een intern begeleider deze taak van het afleggen van klassenbezoeken op zich neemt. Op basis hiervan worden evaluaties van leerkrachten en functioneringsgesprekken gehouden, maar wordt er ook naar individuele leerlingen en groepsprocessen gekeken. Wij kunnen deze taak voor u overnemen. Op basis van observatietechnieken en een kijkwijzer kunnen wij een klasbezoek inplannen. Achteraf volgt dan een nabespreking met uw team. Dit kan om verschillende bezoeken gaan waarvan de frequentie te bespreken is.

Een klasbezoek door een extern persoon heeft verschillende voordelen. De leerkrachten krijgen namelijk feedback op een objectieve wijze, door iemand die zij niet kennen. Dit is eerlijker en geeft een duidelijker zicht, maar is daarnaast ook nog eens minder confronterend dan wanneer u de feedback krijgt van een collega waar u dagelijks mee samenwerkt. Ook vermindert dit de werkdruk voor de intern begeleider en nemen wij dus voor een stuk die last weg. We denken mee over zowel individuele leerlingen, maar ook over de ontwikkeling van de leerkracht en over groepsprocessen die plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan pesten als terugkerend fenomeen. We kunnen bekijken hoe we de groepssfeer hieraan kunnen aanpassen en er een draai aan geven. Het spreekt voor zich dat we de klassenbezoeken volledig op maat regelen. U kan vast al enkele aandachtspunten aangeven waar u als leerkracht of als klas tegenaan botst. Deze punten kunnen we voor u dan extra in de gaten houden om oplossingen aan te reiken. Wenst u een klasbezoek voor de beoordeling van uw leerkrachten of voor het onder de loep nemen van uw klas? Dan kunnen wij u zeker verder helpen. U kan contact opnemen via de contactpagina op onze website om een gesprek te plannen of om vragen te stellen. Met een klassenbezoek kijken we mee naar hoe u als leerkracht én als school kan groeien.


Wanneer u meer wilt weten over de adviesdiensten die De Leerweg aanbiedt, kunt u ook kijken op:
Interim Intern Begeleider
Coachen van leerkrachten
Beeldcoaching
Oudercoaching
Onderwijsadvies
Groeps- en leerlingbespreking
Advisering met betrekking tot leerlingbegeleiding