Onderzoek

Als u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind en deze vragen niet of onvoldoende beantwoord worden, dan kunt u bij de Leerweg terecht voor onderzoek naar het leren en/of het gedrag van uw kind. Het geeft u inzicht in de oorzaak van de problemen die uw kind tijdens het leren ervaart. Bovendien kunnen we op basis van dit onderzoek een handelingsgericht advies uitbrengen, zodat u, de school en eventuele andere betrokkenen uw kind vanaf dat moment (beter) kunnen begeleiden. Het kan ook het begin zijn van een begeleidingstraject bij de Leerweg. Er zijn momenteel geen wachttijden.

Werkwijze

Een onderzoekstraject begint altijd met een intakegesprek met u en uw kind. In dit gesprek gaan we na of en welk onderzoek nodig is. We verzamelen gegevens van u en van school. De daadwerkelijke testafname vindt op een of meerdere dagdelen plaats op een Leerweg-locatie of op school. Daarna volgt een verslaglegging van de onderzoeksresultaten en de handelingsadviezen, een adviesgesprek met u en eventueel een schoolgesprek. Al onze onderzoeken worden onder toezicht van een GZ-psycholoog uitgevoerd, waardoor de kwaliteit gewaarborgd is.