Groeps- en leerlingbespreking

Merkt u soms dat u als leerkracht uw leerlingen niet de aandacht en begeleiding kan geven die ze verdienen? Doet u als leerkracht of intern begeleider uw best maar kan u er niet altijd de vinger opleggen waar precies het probleem ligt? Aan de hand van een groepsbespreking of leerlingbespreking kunnen wij u helpen in kaart brengen wat er moet gebeuren. Doordat wij als externe partner meekijken, bieden wij een frisse blik op de situatie. Deze frisse blik kan helpen in complexe situaties. Denk bijvoorbeeld aan dubbel bijzondere leerlingen, bijvoorbeeld bij dyslexie in combinatie met hoogbegaafdheid. De uitwerking van de ondersteuning van deze leerlingen kan extra aandacht nodig hebben.

Samen helpen we u tot nieuwe inzichten te komen door in de groep mee te kijken en zo nodig met leerlingen apart te spreken. We analyseren wat er aan de hand is en doen voorstellen om de leerlingen een gepast(er) traject aan te bieden. Afhankelijk van de hulpvraag en van wat naar boven komt bij eventuele observaties, kijken we wat we voor u kunnen betekenen. Zo kunnen we u als sparringpartner u ondersteunen of voorstellen om een coachingstraject in te gaan, eventueel met videocoaching. Ook kunnen we advies geven omtrent aangepaste leerlijnen of ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s). Doordat het niet altijd gemakkelijk is om te weten te komen waar precies de oorzaak ligt van bepaald gedrag, kunnen groepsbesprekingen hier verduidelijking in brengen. Hierin peilen we onder andere de motivatie van de leerlingen zodat we kunnen uitzoeken aan welke vaardigheden we precies moeten werken.

Wil je samen een blik werpen op je klas of op een specifieke leerling? Neem dan gerust contact met ons op. Zo kunnen we bekijken of het interessant zou zijn om een groepsbespreking of leerlingbespreking in te plannen. Als buitenstaander een blik werpen op de klas, biedt namelijk heel wat nieuwe inzichten. Achteraf kunnen we op verschillende manieren adviezen geven over een verder verloop.

Wilt u meer informatie over de verschillende soorten advies die De Leerweg aanbiedt? Lees ook:
Advisering met betrekking tot leerlingbegeleiding
Afleggen van klassenbezoeken
Interim Intern Begeleider
Coachen van leerkrachten
Beeldcoaching
Oudercoaching
Onderwijsadvies