Son-R intelligentieonderzoek

Het afnemen van de SON-R

Leerlingen kunnen met problemen in het leerproces te maken krijgen. Wanneer u de oorzaak hiervan wilt achterhalen, kan een intelligentieonderzoek een optie zijn. Voor sommige leerlingen is een standaard intelligentietest echter niet geschikt. Denk hierbij aan leerlingen die moeite hebben met gesproken taal. De SON-R is een non-verbale intelligentietest die hiervoor de oplossing biedt.

De Son-R

De Snijders-Oomen niet-verbale intelligentietest is uitermate geschikt voor kinderen of volwassenen binnen de leeftijdscategorie van zes tot veertig jaar die in hun verbale communicatie beperkt zijn. Denk hierbij aan leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis, taal- of spraakstoornissen of dyslexie. Bovendien is de test ook geschikt voor leerlingen van buitenlandse komaf, doordat het beperkt beheersen van de Nederlandse taal geen probleem hoeft te zijn. Bij afname van de test wordt immers geen gebruik gemaakt van geschreven of gesproken taal.

De afname

Het afnemen van deze IQ test duurt ongeveer 60 tot 120 minuten. De test wordt altijd door een ervaren psycholoog of orthopedagoog afgenomen. Die beschikt over inhoudelijke kennis van de test. Tijdens de test worden de reacties van de leerling beoordeeld en op een scoreformulier genoteerd. De test bestaat uit meerdere opdrachten waarbij materialen in een juiste volgorde of categorie moeten worden gelegd.
Vervolgens wordt er een overzichtelijke rapportage geschreven met daarin een toelichting bij alle testresultaten en scores. Er bestaat ook een uitgebreidere rapportage met onderbouwde analyses van de behaalde resultaten of een toelichting bij het uitgebrachte advies.

Kosten

Aan het afnemen van de test zijn kosten verbonden. Hierin zit de scoring, de rapportage en een gesprek met de ouders en leerkracht opgenomen. Voor een overzicht van onze prijzen zie onze prijslijst.

MEER INFORMATIE

Heeft u vragen rondom de intelligentie van een kind? Met de uitkomsten van de SON-R heeft u een signaleringsinstrument in handen aan de hand waarvan u de kwaliteit van het onderwijs aan uw leerlingen kunt verhogen. Voor meer informatie over deze test en onze mogelijkheden neemt u contact op met onderzoek@deleerweg.com

Voor meer informatie over intelligentieonderzoek en de andere tests die we afnemen, zie ook:
NSCCT
NIO
Intelligentieonderzoek
WISC-V
WNV-NL