Sta Sterk Training Individueel

Er kunnen redenen zijn om niet te kiezen voor een Sta Sterk Groepstraining maar voor een individuele training. Bijvoorbeeld als uw kind zich het prettigst voelt bij een individuele aanpak of als uw kind extra aandacht nodig heeft bij een of meerdere van de aandachtsgebieden die in de groepstraining aan bod komen. Een individuele training is maatwerk. Er wordt een plan van aanpak gemaakt dat naadloos aansluit op de leervragen van uw kind.

Werkwijze

Tijdens het intakegesprek verzamelen we informatie over de situatie van uw kind. Op basis daarvan maken we een plan van aanpak. In het plan van aanpak wordt vastgelegd aan welke onderwerpen we aandacht besteden, hoe dat zal gebeuren en hoeveel lessen daarvoor nodig zijn. De training kan beginnen op het moment dat alle betrokkenen akkoord zijn met het plan. Er is ruimte voor het inbrengen van eigen ervaringen en situaties. Als blijkt dat het nodig is, kan het plan van aanpak tijdens de training bijgesteld worden. U wordt daarin meegenomen. Na de laatste bijeenkomst wordt er in een nagesprek geëvalueerd met alle betrokkenen. De ervaring leert dat er meestal 5 tot 8 bijeenkomsten van 1 tot 1,5 uur nodig zijn. De locatie van de training, dag en tijdstip worden in overleg vastgesteld.

Meer informatie

Wilt u meer weten en over de individuele Sta Sterk Training? Mail dan naar aanmelden@deleerweg.com. Zij kan al uw vragen beantwoorden. U kunt ook contact met ons opnemen als u twijfelt over welke trainingsvorm het beste bij uw kind past. Wij helpen u graag geheel vrijblijvend bij het maken van een keuze.

Lees hier meer over de Sta Sterk Training