Gedragsonderzoek

Kinderen ontwikkelen zich door spelenderwijs hun omgeving te verkennen. Hierbij gaan ze op zoek naar de grenzen van die omgeving. Jongeren zetten zich in de puberteit af tegen hun opvoeders. Dit is normaal gedrag. Soms gedraagt een kind zich echter op zo’n manier dat u er de vinger niet goed op kunt leggen. U merkt dat het gedrag storend is voor uw kind zelf en voor zijn of haar omgeving. Op zo’n moment kunt u gedragsonderzoek bij de Leerweg overwegen. Het geeft inzicht in de oorzaak van het gedrag van uw kind.
Momenteel zijn er geen wachttijden.

Gedragsproblemen

Elk kind is weleens brutaal, boos of ongehoorzaam. We spreken pas van gedragsproblemen als het gedrag vaak en gedurende langere tijd voorkomt en het gedrag bovendien nadelige gevolgen heeft voor het kind en de omgeving. Er is een onderscheid te maken tussen externaliserende en internaliserende problemen. Externaliserende gedragsproblemen worden naar buiten en op anderen gericht. Bij internaliserende gedragsproblemen moet u aan onzekerheid of faalangst denken. Deze problematiek is meer naar binnen gericht en niet altijd goed zichtbaar voor de buitenwereld. Kinderen met gedragsproblemen hebben het moeilijk. Ook voor de omgeving kan dit belastend zijn. Het is daarom belangrijk om door onderzoek na te gaan waar het gedrag van uw kind vandaan komt, zodat uw kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Bij de Leerweg zou dit bijvoorbeeld een Sta Sterk Training of Beeldcoaching kunnen zijn.

Hoe werkt gedragsonderzoek?

Onderzoek naar het gedrag kan op verschillende manieren plaatsvinden. De opzet van het onderzoek is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, de problematiek en de hulpvraag, en wordt in samenspraak met u en onder toezicht van een GZ-psycholoog vastgesteld. Bij de Leerweg starten we in de meeste gevallen met een screening om de problematiek en de ernst van de problematiek in kaart te brengen. Dit doen we met gestandaardiseerde vragenlijsten. Hierdoor is een vergelijking met leeftijdgenoten mogelijk. Een screening wordt indien nodig aangevuld met observaties van het gedrag van uw kind in zijn thuisomgeving of op school en de inzet van andere psychologische instrumenten zoals een intelligentietest. Bij sommige gedragsproblemen kan er een diagnose zoals ASS, AD(H)D of DCD vastgesteld worden, omdat er een diepere oorzaak van de gedragsproblemen is.

Contact

Overweegt u gedragsonderzoek? Neem dan contact met ons op. Dat kan via het contactformulier, maar ook telefonisch of via e-mail. Wij beantwoorden uw vragen graag of maken direct een afspraak voor een intakegesprek. Voor een indicatie van de kosten van een onderzoek verwijzen wij u naar onze prijslijst. Na een aanmelding kan spoedig over worden gegaan naar een intake doordat er geen wachttijden zijn.

Voor meer informatie over de verschillende soorten onderzoek die mogelijk zijn binnen De Leerweg, bezoek ook onze andere pagina’s:
Prijslijst onderzoeken
Intelligentieonderzoek
Hoogbegaafdheid
Dyscalculie
Dyslexie
Onderpresteren
Schoolvorderingen