Coachen van leerkrachten

Als leerkracht vraagt het heel wat kennis en competenties om iedereen in uw klas mee te krijgen. Soms lopen de niveaus van de leerlingen sterk uiteen of is het moeilijk om de leerstof voor iedereen behapbaar te maken. Misschien duwen de extraverte leerlingen de introverte leerlingen in een hoekje. Het is daarom niet eenvoudig om voor al uw leerlingen goed te doen. Daarom bieden wij coaching van leerkrachten aan. Door het coachen van leerkrachten, kunt u groeien in uw vak. U wordt geholpen om meer inzicht te krijgen in uw eigen handelen, het groepsproces en het pedagogisch handelen. Wij helpen u bij het verder ontwikkelen van de vaardigheden zodat u met meer zelfvertrouwen voor de klas staat. We bespreken met u waar u aan wilt werken en we leren u omgaan met verschillende uitdagingen.

Het coachen van leerkrachten doen we uiteraard op maat. We passen ons aan aan uw specifieke behoeften. Denk bijvoorbeeld aan hoe u inhoudelijk bepaalde kennis beter kan overdragen of welke rol u kan spelen als leerkracht om een veilige klassfeer te creëren. U wilt toch zo veel mogelijk voorkomen dat er gepest wordt of dat leerlingen zich buitengesloten voelen? Ook een thema van coaching kan de werkrelatie met ouders zijn. Er zijn veel verschillende manieren waarop wij u als leerkrachtencoach kunnen doen groeien. Voor de klas staan is en blijft namelijk een uitdagend beroep wat veel van u vraagt. Wilt u graag groeien als mens en als leerkracht? Wilt u zelfverzekerder voor de klas staan? Wilt u uw eigen kernkwaliteiten beter leren kennen en toepassen? Door het coachen van leerkrachten op maat, zorgen wij ervoor dat u steviger in uw schoenen staat. Voor meer info kunt u ons vrijblijvend contact met ons opnemen. We bekijken dan met u persoonlijk waar u aan toe bent. 

Wilt u meer informatie over de onderwerpen waar De Leerweg advies over aanbiedt? Zie ook:
Beeldcoaching
Oudercoaching
Onderwijsadvies
Groeps- en leerlingbespreking
Advisering met betrekking tot leerlingbegeleiding
Afleggen van klassenbezoeken
Interim Intern Begeleider