Sociaal emotionele begeleiding voor gemeenten

Algemene Zorgplicht

Sommige kinderen hebben het mentaal niet zo gemakkelijk. Ook in uw gemeente. Als gemeente bent u echter verantwoordelijk voor het welbevinden van de jongeren en kinderen in uw streek. Aangezien u onder de Algemene Zorgplicht valt, is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat jongeren en kinderen de weg vinden naar de juiste zorg. Als ouders komen aankloppen omdat hun kinderen het moeilijk hebben, bent u het eerste aanspreekpunt om hen te ondersteunen.

Er zijn verschillende signalen waaruit blijkt dat jongeren en kinderen het moeilijk hebben. Merkt u wel eens dat er iemand is die erg gedemotiveerd en/of vermoeid overkomt? Ziet u jongeren die zich volledig terugtrekken of de ene negatieve uitspraak na de andere doen? Wat als een ouder bij u komt omdat zijn zoon of dochter ineens geen eetlust meer heeft? Het zijn allemaal belangrijke alarmbellen waarop u moet letten. Soms gaat zo’n probleem maar om een tijdelijk fenomeen, maar het is erg belangrijk om de signalen die jongeren en hun ouders uitsturen tijdig op te pikken. Er vroeg bij zijn kan voorkomen dat de situatie escaleert.


Begeleiding bij De Leerweg

U kunt een beroep doen op De Leerweg. Wij onderzoeken bij jongeren en kinderen waar het probleem precies ligt. Twee dezelfde uitingen van gedrag kunnen namelijk een andere onderliggende reden hebben. Daarom doen wij grondig onderzoek en eventueel observaties. Het is niet eenvoudig om uit te zoeken welk gedrag precies welke oorzaak heeft. Het kan bijvoorbeeld lijken dat een kind lijdt aan een depressie, maar soms is dit net het gevolg van een onderliggende angststoornis, posttraumatische stresssyndroom of hechtingsproblematiek. Elke problematiek vraagt een andere aanpak. Ook kan het zijn dat een kind verstoord gedrag toont door onderliggende redenen zoals autisme, AD(H)D, enzovoort. Wij bieden gepaste sociaal-emotionele begeleiding op maat van de leerling.

Tegenwoordig zie je ook het aantal burn-outs toenemen, zelfs bij jongeren. Jongeren moeten namelijk op heel wat verschillende gebieden presteren. Ze moeten slagen voor al hun vakken, daarnaast wordt van hen ook nog eens verwacht dat ze zich goed inspannen voor hun andere hobby’s, zoals het leren van een muziekinstrument en het spelen van een sport. Wanneer jongeren onder druk staan, is het voor hen niet eenvoudig hiermee om te gaan. Het kan hen al snel te veel worden. Daarom is het belangrijk er op tijd bij te zijn en de jongere te ondersteunen. Zo kunnen we hem of haar veerkrachtiger maken voordat het probleem escaleert. Ook zijn er verscheidene andere problemen die al bij jongeren kunnen voorkomen, denk bijvoorbeeld aan een eetstoornis of dwangmatige stoornis.

Op basis van onze bevindingen kunnen we de jongeren helpen om positiever en veerkrachtiger in het leven te staan. Ons team is opgeleid om te kunnen omgaan met al deze verschillende sociaal-emotionele problemen, met oog voor het individuele kind. Elke jongere is namelijk anders en soms kampt iemand met verschillende problemen die soms met elkaar te maken hebben. Door doelgericht tewerk te gaan, op basis van een grondige analyse, kunnen we de jongere helpen om met zijn problemen te leren omgaan. Hij of zij zal zich gelukkiger voelen en zelfverzekerder in het leven staan. We focussen niet enkel op het specifieke probleem maar bekijken de jongere in zijn geheel en nemen de (omgevings)factoren mee die invloed hebben. Pestgedrag of een echtscheiding kan bijvoorbeeld een grote impact hebben op een scholier of kind. We kunnen u als gemeente bijstaan om hen de gepaste sociaal-emotionele ondersteuning te bieden.


Onze werkwijze

We werken een concreet plan van aanpak uit, op maat van de betrokken jongere. Door duidelijke doelen af te spreken voelt het kind of de jongere zich gesterkt om door te zetten. De ondersteuning kan individueel of in groepsverband en kan op verschillende plaatsen doorgaan. We zullen werken aan verschillende vaardigheden, afhankelijk van de situatie. Denk aan het verhogen van de sociale zelfredzaamheid, het aanleren van sociale vaardigheden of van schoolse vaardigheden om betere resultaten te halen. We vinden het belangrijk dit te doen in samenspraak met het kind zelf zodat hij/zij gemotiveerd blijft om door te zetten. We doen dit aan de hand van onder andere positieve bekrachtiging, het kind positieve ervaringen leren opdoen via spelsituaties of rollenspelen, het kind leren nadenken over zijn eigen gedrag, enzovoort. Wij hebben ervaren coaches in ons team en weten naar welke instanties we moeten doorverwijzen, indien dit nodig blijkt te zijn.

Onze ervaren deskundigen, trainers en psychologen weten goed hoe ze zo’n complexe problemen moeten aanpakken aan de hand van persoonlijke begeleiding. Door te beginnen vanuit een grondig onderzoek, kunnen we gericht te werk gaan. Het heeft geen zin om te vertrekken vanuit een verkeerde diagnose om daarna te moeten vaststellen dat de behandeling niet werkt. We zijn vertrouwd met verschillende problematieken. Zo hebben we onder andere een ruime ervaring met het werken met ADHD, autisme en een hechtingsproblematiek.

Ongeacht of de leerling al een diagnose heeft, kunnen wij hem/haar verder helpen. Vermoedt u ADHD, ADD, autisme of iets anders? Dan gaan wij in dialoog met het kind en bekijken welke testen eventueel nodig zijn. Het hoeft niet altijd een zware diagnose te zijn. Soms worstelt het kind met een specifieke situatie en volstaat het dat wij hem/haar helpen hiermee om te gaan.

Lees hier meer over andere begeleiding die De Leerweg kan bieden:
Weerbaarheid
Remedial Teaching
Vergoede Dyslexiezorg


Contact

Herkent u deze situatie(s) uit bovenstaande beschrijving? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met ons. Wij geven u met plezier meer informatie over onze werking en bespreken hoe we samen de handen in elkaar kunnen slaan om jongeren sociaal-emotioneel te ondersteunen.