Sta Sterk Training 7-12 jaar

De Sta Sterk Training voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar (groep 5 t/m 8) is een groepsgerichte aanpak van weerbaarheid en pesten. Het doel is tweeledig. Enerzijds is alles erop gericht om de kinderen in de groep meer weerbaar te maken zodat zij effectiever op pestgedrag te kunnen reageren. Anderzijds gaat het om het vergroten van de kennis en de ondersteuningsvaardigheden van ouders en andere betrokkenen met betrekking tot pesten en weerbaar gedrag. Is uw kind jonger dan 7 jaar? Dan is de Sta Sterk Training voor het jonge kind misschien iets voor hem of haar.

Werkwijze

In de Sta Sterk Training voor 7 tot 12-jarigen staan 5 aandachtsgebieden centraal: lichaamstaal, assertiviteit, omgaan met gedachtes en emoties (ook wel coping genoemd), sociale informatieverwerking en sociale vaardigheden. Door verhalen, rollenspelen, metaforen, creatieve opdrachten, ontspannings-, visualisatie- en ademhalingsoefeningen, helpende gedachtes en oefenopdrachten voor na de training, leren we uw kind vaardigheden die bij deze aandachtsgebieden horen. We werken verder met zogenaamde Sta Sterk-punten. Dit zijn praktische handvatten voor weerbaar gedrag. Ook kenmerkend voor de training is de metafoor van het stoplicht. Hiermee verduidelijken we agressief, assertief en subassertief (onderdanig) gedrag. De training bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 1 tot 1,5 uur met maximaal 8 deelnemers.

Ouders en school worden intensief bij de training betrokken. Tijdens het intakegesprek met u, uw kind en de school wordt de situatie van uw kind besproken en nagegaan of de training geschikt is voor uw kind. Uw kind kiest vervolgens een supporter. Dit kan een van de ouders zijn of een andere vertrouwenspersoon. Het is de taak van de supporter om uw kind te stimuleren en te motiveren. De training begint met een informatiebijeenkomst voor ouders, school en eventuele andere betrokkenen, halverwege de training is er een tweede informatiebijeenkomst en de training eindigt met een eindgesprek met ouders, school en kind. Tijdens de training kunt u altijd telefonisch of via e-mail contact opnemen met de trainer om vragen te stellen of om advies te vragen. Een follow-up is mogelijk na een paar maanden na afloop van de training.

Meer informatie

Maakt u zich zorgen om uw kind of leerling omdat het weinig weerbaar is of gepest wordt? Neem contact op met de Leerweg via het contactformulier, e-mail of telefoon. We wisselen graag met u van gedachten over de vraag of de Sta Sterk Training geschikt is voor uw kind. Heeft u aanvullende vragen over de training? Mail naar fanny@deleerweg.com. Zij kan uw vragen beantwoorden.

Lees hier meer over de Sta Sterk Training