Sta Sterk Training 5-7 jaar

De Sta Sterk Training voor 5 tot 7-jarigen is aangepast aan de belevingswereld en de behoeftes van het jonge kind. De doelen zijn in grote lijnen hetzelfde als de Sta Sterk Training voor kinderen van 7 tot 12 jaar, maar de werkwijze is anders. Via het behalen van kleine doelen als durven praten in de kring, vragen of ik mee mag spelen en iets aan de juf of meester vragen, wordt er gewerkt aan het vergroten van sociale en weerbare vaardigheden en het omgaan met emoties. De praktische handvatten zijn direct toepasbaar en helpen uw kind of leerling om voor zichzelf op te te komen en om te gaan met anderen op school en op andere plekken.

Werkwijze

De opzet van deze training is vergelijkbaar met de Sta Sterk Training voor oudere kinderen. In deze training komen ook de aandachtsgebieden lichaamstaal, assertiviteit, coping, sociale informatieverwerking en sociale vaardigheden aan bod. De werkvormen zijn aangepast aan het jonge kind. Spelenderwijs leert uw kind het beste uit zichzelf halen en op een positieve manier meer zelfvertrouwen krijgen op sociaal en emotioneel gebied. De groepsgrootte in deze leeftijdsgroep (kinderen uit groep 2, 3 en 4) is kleiner: 4 tot maximaal 6 deelnemers.

Meer informatie

U wilt meer weten over de Sta Sterk Training voor 5 tot 7-jarigen? Wij beantwoorden uw vragen graag. Mail naar aanmelden@deleerweg.com. Als u zich afvraagt of deze training geschikt is voor uw kind en u hierover met ons van gedachten wilt wisselen, neem dan via het contactformulier, e-mail of telefoon vrijblijvend contact met ons op.

Lees hier meer over de Sta Sterk Training