Weerbaarheid

Weerbaarheid

Weerbaarheid

Onder weerbaarheid verstaan we het vermogen van een kind om grenzen aan te geven en voor zichzelf op te komen. Ook hoort hierbij dat het kind weet waar en hoe hij of zij om hulp kan vragen. Een kind dat voldoende weerbaar is, durft daarnaast voor anderen op te komen, toont zelfstandigheid en kan omgaan met kleine tegenslagen. Zelfvertrouwen speelt hier een belangrijke rol in. Kinderen met weinig zelfvertrouwen zijn vaak niet zo weerbaar als andere kinderen. Ziet u dat uw kind of leerling weinig weerbaar is? De Leerweg kan het vertrouwen van uw kind helpen versterken, hem of haar leren omgaan met moeilijke (pest)situaties en heeft ook oog voor de groep van uw kind. We gebruiken hierbij bewezen effectieve methodes, zoals de Sta Sterk Training, het anti-pestprogramma Sta Sterk op School en de door Sue Young ontwikkelde supportgroepen.

Pesten

Elk kind maakt weleens mee dat iemand gemeen of onaardig doet. Een kind dat weinig weerbaar is, weet vaak niet goed hoe hij of zij daarmee om moet gaan. Misschien ziet u het bij uw kind of leerling gebeuren: u kind trekt zich terug, weet niet wat te zeggen of hoe te laten merken dat hij of zij het gedrag van de ander niet fijn vindt. Het kan uw kind tot een slachtoffer van pesten maken. Hiermee zeggen we overigens niet dat pesten iets is waar een kind maar tegen moet kunnen. Pesten is een groepsprobleem. Wanneer kinderen in een groep weerbaarder worden en voor zichzelf en elkaar opkomen, zal het pesten steeds minder kans krijgen en de veiligheid in de groep toenemen. Een weerbaarheidstraining zoals de hieronder beschreven vormen, kan een kind helpen bij het versterken van zijn of zelfvertrouwen en het leren omgaan met moeilijke situaties in een groep.

Weerbaarheidstraining

In aanleg is het ene kind meer weerbaar dan het andere kind, maar de omgeving is ook van invloed op de weerbaarheid. In de opvoeding en de begeleiding van een kind kan veel gedaan worden om een kind meer weerbaar te maken. Het begint met het vergroten van het zelfvertrouwen. De Sta Sterk Training is een manier om kinderen te helpen om in een groep voor zichzelf en voor elkaar op te komen. Er worden praktisch handvatten gegeven waarbij gebruik wordt gemaakt van onder andere rollenspel, groepsgesprekken en ontspanningsoefeningen. De Sta Sterk Groepstraining is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Het programma Sta Sterk op School staat als veelbelovend anti-pestprogramma op de lijst Dekker. Uit onderzoek blijkt dat supportgroepen, een door Sue Young ontwikkelde oplossingsgerichte aanpak van pesten, bijzondere succesvol zijn en ook effectief op de lange termijn.

Lees hier meer over de Sta Sterk Training