Bijles Nederlands

Bijles Nederlands

Bijles Nederlands

Bijles Nederlands is voor Leerlingen die wel wat extra hulp kunnen gebruiken met de Nederlandse taal. Deze leerlingen kunnen goed terecht bij De Leerweg. Ons leerinstituut is gespecialiseerd in onder meer bijles in de Nederlandse taal.

Wie kan er bijles gebruiken?

Bijles Nederlands is speciaal bedoeld voor kinderen die een extra steuntje kunnen gebruiken bij het leren van de Nederlandse taal, maar ook voor kinderen die bijvoorbeeld kampen met dyslexie, autisme, adhd of add hebben of hoogbegaafdheid zijn. Zo biedt De Leerweg huiswerkbegeleiding om de leerstof uit de boeken beter te begrijpen en de taal stapsgewijs beter onder de knie te krijgen. Ook leren de kinderen middels verscheidene leertechnieken de geleerde stof beter op te slaan en te verwerken. De lessen vinden plaats in kleine groepjes -indien gewenst is privéles ook mogelijk- onder leiding van een deskundige docent. De Leerweg biedt niet alleen bijles in de Nederlandse taal, maar ook bijles en ondersteuning voor vakken zoals wiskunde, Engels en Frans.

Ondersteuning

Onze ondersteuning zorgt ervoor dat kinderen die moeilijkheden hebben met de Nederlandse taal op verschillende niveaus, een stevige basis leggen in het vak Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling. Als een kind vast is gelopen in dit vak, wordt dit door de bijles en huiswerkondersteuning rustig aangepakt, waardoor de leerstof hanteerbaar wordt en uw kind(eren) weer tot betere resultaten komen.

Taal veranderd door de moderne techniek

Vrijwel alle leerlingen in het voortgezet onderwijs is tegenwoordig in het bezit van een mobiele telefoon. Zelfs in de bovenbouw van de basisschool kijkt niemand er meer van op dat jonge leerlingen met een smartphone naar school toe komen. Deze ontwikkeling gaat gepaard met het gebruik van apps als Whapsapp, Facebook, Twitter en Instagram. Wat erg opvalt is dat het steeds minder belangrijk is voor kinderen om zonder spelfouten -en grammaticale fouten te schrijven. Social media is snel, en spelling lijkt wel bijzaak geworden. Daarom is het extra belangrijk om aandacht te geven aan de Nederlandse taal in de vorm van bijles Nederlands.

Bijles Nederlands bij De Leerweg uit Schipluiden

Bijles bij het leerinstituut is de ideale oplossing voor uw kind(eren), maar ook voor uzelf. Zo hoeft u zich als ouder minder zorgen te maken of in te spannen om uw kind(eren) te helpen met begeleiding en huiswerk. De Leerweg staat bekend om de kwalitatief goede lessen en ondersteuning. Dit komt onder meer doordat kinderen niet alleen geholpen worden in vakken die ze lastig vinden, maar ook doordat er geleerd wordt om te gaan met verschillende vaardigheden zoals mindmappen, de agenda planning en bijvoorbeeld samenvattingen maken. De Leerweg werkt uitsluitend met Evidence Based (wetenschappelijk bewezen) leertechnieken. U kunt er dus zeker van zijn, dat uw kind ongetwijfeld baat heeft bij de bijlessen en ondersteuning. Indien uw kind bijles volgt bij ons leerinstituut, is er de keuze uit ondersteuning in een kleine groep of privéles.

Contact

Uw mail naar ons mag u versturen naar info@deopstapgroep.com of bellen naar 0648014608. Voor tarieven  klik hier