Informatiebijeenkomsten

Tijdens informatiebijeenkomsten over omgaan met pesten, krijgen beroepskrachten en ouders handvatten aangereikt waarmee zij invloed op het voorkomen en stoppen van pesten kunnen uitoefenen. Het doel van een informatiebijeenkomst over pesten is het vergroten van kennis en het uitbreiden van vaardigheden om pesten te herkennen, te voorkomen en te stoppen. De informatiebijeenkomsten zijn praktisch van aard. Beroepskrachten en ouders kunnen na afloop direct aan de slag.

Werkwijze

Voorafgaande aan de informatiebijeenkomst wordt in een overleg de vorm en de inhoud van de informatiebijeenkomst vastgesteld. De bijeenkomst duurt 1,5 tot 3 uur en vindt op een samen vast te stellen locatie, dag en tijdstip plaats. Door middel van prestentaties, casussen, opdrachten en praktische handvatten komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals: het verschil tussen plagen en pesten, groepsdynamiek, rollen in een groep, signaleren van pestgedrag, gevolgen van pesten, vergroten van zelfvertrouwen, omgaan met grenzen, helpen bij pesten, de rol van de school, ouders en kinderen, do’s en don’ts en meer. Na afloop van de bijeenkomst volgt er een nagesprek en is het mogelijk om te kiezen voor een vervolg.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een informatiebijeenkomst bij u op school? De Leerweg kan een bijeenkomst op maat maken. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. We kunnen u voorzien van alle informatie die u nodig heeft en meedenken over de vorm van de bijeenkomst bij u op school.

Lees hier meer over de Sta Sterk Training