Interim Intern Begeleider

Wij kunnen uw school ondersteunen door het inzetten van een Interim Intern Begeleider. Onze Interim IB’er springt tijdelijk in en heeft verstand van transitiemanagement. Zo kan hij of zij onder andere helpen om bepaalde (groeps)processen te verbeteren. Op schoolniveua kan de interim IB’er voor een groot verschillend aantal taken worden ingezet. Er kan een analyse worden gemaakt van uw klas en school. Op basis daarvan zal er advies worden geven over hoe uw leerlingen in de school het beste ondersteund kunnen worden en of de trajecten goed zitten.

Doorgaans wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie vormen van Interim IB’ers. Ten eerste is er de operationele Interim IB’er. Deze wordt ingezet als tijdelijke vervanger, wanneer de IB’er in uw school bijvoorbeeld langdurig ziek is of in zwangerschapsverlof is. Deze IB’er focust zich voornamelijk op dagelijkse taken en werkzaamheden. Deze IB’er is dus voornamelijk leerlinggericht. Daarnaast heb je de tactische Interim IB’er. Deze IB’er zal klassen en leerlingen analyseren. Op basis van de analyses kan hij of zij inschatten waar er extra ondersteuning nodig is. Hieromtrent geeft hij of zij vervolgens advies over hoe u tewerk kan gaan. De tactische Interim IB’er kan ingezet worden als vervanger, maar kan ook aanvullend werken bij uw vaste IB’er. Hij biedt een kritische kijk op de structuur van uw leerlingenondersteuning en past aan waar nodig. Ten slotte is er nog de strategische IB’er. Hierbij ligt de focus vooral op het systeem. De strategische IB’er bekijkt of er een beter traject kan worden gemaakt omtrent leerlingenondersteuning en bekijkt eventueel of uw eigen IB’er op een betere manier kan werken.

Een IB’er kan dus helpen om ingrijpende veranderingen door te voeren zodat u doelgerichter aan de slag kunt gaan met leerlingenondersteuner. Dit zal uw school ongetwijfeld ten goede komen. Zelfs als u al een goed traject heeft, bieden externe ogen altijd een nieuwe frisse kijk op uw werking en zal de Interim IB’er aanvullende tips kunnen geven om uw werking nóg sterker te maken.

Wenst u meer info over deze manier van werken? Wilt u bepalen of een Interim Intern Begeleider is wat u nodig heeft? Bel of mail ons gerust en dan verschaffen wij u de nodige info.


De Leerweg biedt nog meer adviesdiensten aan binnen het onderwijs, zei ook:
Coachen van leerkrachten
Beeldcoaching
Oudercoaching
Onderwijsadvies
Groeps- en leerlingbespreking
Advisering met betrekking tot leerlingbegeleiding
Afleggen van klassenbezoeken