Vergoede dyslexiezorg

Aangezien u als gemeente onder de Algemene Zorgplicht valt, bent u verantwoordelijk voor het welbevinden van de jongeren en kinderen in uw streek. Sinds 1 januari 2009 valt ook de bekostiging van dyslexiezorg hieronder. U staat als gemeente in voor de diagnose en behandeling van EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie). Als ouders bij u komen aankloppen is het daarom belangrijk dat u hen op weg helpt naar de juiste dienstverlening en bepaalt of hun behandeling zal worden vergoed.

De Leerweg kan u hierin ondersteunen. Wij kunnen u informeren over de voorwaarden waaraan moet voldaan worden en voeren diagnostiek en behandeling uit. Het is namelijk niet de bedoeling dat iedereen zomaar kan komen aankloppen voor een onderzoek naar dyslexie. Bij een vermoeden van dyslexie kan De Leerweg onderzoek doen om te achterhalen of EED aanwezig is. Dit onderzoek dient u als gemeente te vergoeden indien het kind tussen 7 en 13 jaar oud is en op de basisschool zit. Daarnaast moet het een grote achterstand hebben waarbij het moet voldoen aan een van volgende drie voorwaarden:

  • Het kind behaalt drie keer na elkaar een E-score op Technisch Lezen
  • Het kind haalt drie keer na elkaar een D-score voor Technisch lezen in combinatie met drie keer achter elkaar een E-score voor Spelling
  • De school moet kunnen aantonen dat de lees- en spelmoeilijkheden hardnekkig zijn. Ze moeten dus kunnen aantonen dat ze de leerling voldoende hebben ondersteund maar dat de vooruitgang ondanks verscheidene inspanningen achterblijft

School

Heeft de school of een ouder signalen opgemerkt zoals dat een kind traag leest, letters omdraait of moeizaam vooruitgaat? Gaat het verwerken van teksten aan een te langzaam tempo voor zijn leeftijd? Dat zijn mogelijke signalen waarmee een ouder of school bij u kan komen aankloppen. Dyslexie betekent namelijk dat het kind moeilijkheden heeft met het verwerken van de geschreven taal. Dit is een aangeboren probleem in de hersenen waarbij de verbinding tussen lezen en spellen niet zo vlot gaat. Dit kan zich uiten op verschillende vlakken. Soms heeft een kind enkel moeite met lezen, soms met spellen of schrijven en soms heeft de leerling moeilijkheden over de hele lijn. Een leerling kan er in verschillende mate last van hebben. Bij de ene leerling is het eerder storend, terwijl het bij de andere problematisch kan zijn en invloed kan hebben op al zijn schoolresultaten.

Het is belangrijk dyslexie zo snel mogelijk te diagnosticeren en te behandelen omdat het een grote invloed kan hebben op verschillende schoolvakken. Door veel fouten te maken kan het zelfs zover komen dat een leerling zijn plezier in school verliest. De school voorziet vaak al extra begeleidingsmogelijkheden maar dat volstaat lang niet altijd. Daarom bieden we bij De Leerweg, naast diagnostiek, ook gespecialiseerde begeleiding door ervaren coaches en trainers. We houden rekening met de individuele situatie van het kind om een gepaste behandeling te voorzien.

Begeleiding bij dyslexie

Deze begeleiding wordt vergoed in sommige gevallen. Om de behandeling vergoed te krijgen moet het kind aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet hij/zij aan minimum twee van de zes dyslexietyperende eigenschappen voldoen (dit komt naar boven bij de diagnostiek). Ook mogen er geen andere factoren zijn die de lees- en spellingsproblemen kunnen veroorzaken. Zo mag er bijvoorbeeld geen sprake zijn van een concentratieprobleem. Vandaar dat men spreekt over ernstige, “enkelvoudige” dyslexie. Indien een leerling wel dyslexie heeft, maar niet voldoet aan zonet vernoemde voorwaarden, komt hij/zij uiteraard nog steeds in aanmerking voor de behandeling. In dat geval zal het echter niet vergoed worden door de gemeente.

Onze ervaren deskundigen, trainers en psychologen weten goed hoe ze dyslexie-gerelateerde problemen op school kunnen aanpakken. We zijn vertrouwd met deze problematiek, zowel met EED als dyslexie in combinatie met andere problemen of minder ernstige dyslexie (wat nog steeds voor heel wat problemen kan zorgen voor een kind).

Een bewezen succesvolle methode die wij toepassen is ONL. Dit is een zorgtraject van zo’n 1 tot 1,5 jaar lang en wordt op maat van het betreffende kind gemaakt. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van het kind, de ouders en de school. Op basis van verhalen van de school en ouders schatten we nauwkeurig in wat er precies nodig is in zo’n traject. Zo werken we bijvoorbeeld met het online oefenprogramma Letterlicht. Dit kunnen kinderen zowel thuis als tijdens de begeleidingssessies gebruiken. Al spelend leert het kind lezen en spellen. Het programma sluit aan bij wat de leerling op school moet kennen.

Lees hier meer over andere begeleiding die De Leerweg kan bieden:
Sociale Emotionele begeleiding
Weerbaarheid
Remedial Teaching

Contact

Wenst u meer informatie over vergoede dyslexiezorg en hoe u dit kan bewerkstelligen? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met ons. Wij geven u met plezier meer informatie over onze werking en bespreken hoe we samen de handen in elkaar kunnen slaan om gepaste zorg te voorzien.