Bijles

Kreeg u van uw school te horen dat uw kind het niet zo gemakkelijk heeft op de basisschool? Hebben ze bijles aangeraden aan het kind of lieten ze weten dat uw kind best wat extra ondersteuning kan gebruiken? Soms haalt uw zoon of dochter niet meteen de gewenste resultaten en daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Dit kan liggen aan een onderliggende leerstoornis, zoals dyslexie of dyscalculie. Of misschien heeft het kind wel onderliggende sociaal-emotionele problemen? Maar het kan ook zijn dat het kind gewoon nog niet de juiste studiemethode gevonden heeft of dat bepaalde vakken hem of haar nu eenmaal niet zo goed liggen.

Ook in de middelbare school kan uw kind tegen heel wat problemen lopen. De hoeveelheid leerstof wordt ineens een stuk groter. Het kind krijgt andere vakken dan voorheen en moet ineens veel zelfstandiger leerstof verwerken. Ziet u uw kind een slechte start maken op de middelbare school? Of ziet u dat het toch moeilijker loopt dan voorzien? Bijles kan helpen om efficiënt en doelgericht te leren werken en daardoor betere resultaten te behalen.

Bijles bij de Leerweg

Bij De Leerweg bieden we daarom bijles op maat van uw kind. We doen dit voor Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch Lezen en voor alle vakken van de middelbare school. Denk aan vakken zoals Aardrijkskunde, Economie en Biologie. Tijdens de bijles gaan we persoonlijk met uw kind op zoek naar waar hij of zij precies vastloopt. Heeft uw kind misschien ergens een basisstap gemist? Raakt hij of zij steeds op dezelfde plaats de draad kwijt in de wiskundeles? Soms is het voldoende om even terug naar het begin te gaan. Door de basis vanaf nul uit te leggen kan de leerling vaak weer verder en is dat voldoende om verder mee te zijn in latere lessen. Afhankelijk van de vakken waarbij hij of zij problemen heeft, passen wij andere methodes toe in onze bijlessen.

Bij het lezen is het bijvoorbeeld belangrijk om veel te oefenen en te herhalen. Zo wordt lezen een gewoonte. We betrekken het kind actief bij het zoeken naar de juiste aanpak voor de vakken waarmee hij of zij het moeilijk heeft. Individuele begeleiding biedt veel voordelen. In tegenstelling tot wanneer het kind uitleg krijgt in de klas, kan het kind nu op zijn of haar eigen tempo nadenken. Ook hoeft het kind zich geen zorgen meer te maken om wat de klasgenoten denken. Misschien was uw zoon of dochter wel bang om tijdens de les actief mee te werken, omdat hij of zij zich zorgen maakte over het oordeel van klasgenoten? Ongeacht de reden vinden we een oplossing om uw kind terug op het goede spoor te brengen. Tijdens de bijlessen kunnen we helpen bij specifieke schoolvakken of helpen om de middelbare school voor te bereiden.

Onze werkwijze

De Leerweg heeft heel wat ervaring bij het aanpakken van leermoeilijkheden. Samen met uw kind stellen we een stappenplan op en concretiseren we de doelstellingen, zodat uw zoon/dochter weet waar hij/zij naartoe moet werken. Onze trainers zijn ervaren en baseren zich op erkende didactische methodieken voor het geven van de bijles. Stap voor stap werken ze samen met uw kind naar het einddoel toe en reiken we hem of haar handvatten aan zodat uw kind ook later zelfstandig in staat is moeilijke leerstof te verwerken. We volgen het niveau van uw kind en kijken naar uw kind als persoon. Afhankelijk van de situatie zullen we bijvoorbeeld eerder moeten focussen op herhaling. Of misschien is het bij uw kind net belangrijk om in te werken op zijn of haar zelfvertrouwen. Door positieve verwachten uit te spreken en in kleine stappen te werken, leert uw kind meer vertrouwen hebben en leert hij of zij om zelf grotere stukken leerstof in kleinere stukjes op te delen. Doordat uw kind in de bijles positieve ervaringen opdoet, zal hij of zij weer meer gemotiveerd zijn om naar school te gaan en zich in te spannen.

Heeft u zelf al verschillende pogingen gedaan of heeft uw kind in de school al meermaals gerichte begeleiding gekregen? Raakte het probleem daarmee niet opgelost? Misschien kampt uw kind dan wel met een leerstoornis. Dit komt niet altijd per se naar boven op jonge leeftijd. Bij De Leerweg kunnen we hier onderzoek naar doen en volgen we op of er niet iets meer aan de hand is.

Lees hier meer over wat De Leerweg voor ouders kan betekenen:
Oudercoaching
Weerbaarheid
Remedial Teaching
Sociaal Emotioneel
Huiswerkbegeleiding
Oudercoaching

Contact

Herkent u deze situatie(s) uit bovenstaande beschrijving? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met ons. Wij geven u met plezier meer informatie over onze werking en bespreken hoe we samen de handen in elkaar kunnen slaan om uw zoon/dochter te ondersteunen.