Onderpresteren

Elke leerkracht krijgt er vroeg of laat mee te maken: een leerling in de klas die onderpresteert. Dat betekent dat een leerling op het gebied van prestaties niet lijkt te laten zien dan wat er werkelijk in hem zit. Maar als ouder of als leerkracht is het nog best lastig vast te stellen of het kind onderpresteert. Want wanneer is er sprake van een onderpresteerder? Wat zijn de oorzaken van onderpresteren? En hoe kan een leerkracht of ouder het kind hierbij begeleiden? Dit zijn vragen die we vaak krijgen en met behulp van dit artikel hopen we het te verhelderen.

Wat is het?

Een onderpresteerder presteert onder het niveau van wat je van zijn capaciteiten mag verwachten. Dit kan bijvoorbeeld een leerling op de basisschool zijn met een zeer hoge intelligentie, maar hij behaalt gemiddelde scores. Maar ook een leerling met een gemiddelde intelligentie die zwakke scores behaalt, kan een onderpresteerder zijn. Soms komt het ook voor dat het kind thuis laat zien dat hij prima kan lezen, maar op de basisschool heeft hij er duidelijk meer moeite mee. Om een kind goed te kunnen begeleiden is het belangrijk om de oorzaak te achterhalen.

Oorzaken

Er kunnen allerlei soorten oorzaken zijn waarom een kind onderpresteert. Een aantal oorzaken die een rol kunnen spelen zijn:

  • Te weinig uitdaging: dit zie je vaak bij hoogbegaafde kinderen
  • Niet willen opvallen: ook dit wordt vaak gezien bij kinderen met een hoge intelligentie, ze willen niet opvallen en scoren dan op hetzelfde niveau als hun klasgenootjes
  • Gebrek aan motivatie: het kind heeft geen zin om uitdagingen aan te gaan
  • Slechte concentratie: er kan sprake zijn van een concentratieprobleem, waardoor het kind het onvoldoende lukt om taken goed te maken
  • Faalangst: het kind is bang om fouten te maken en gaat daardoor geen moeilijke uitdagingen aan
  • Emotionele problemen: er spelen bijvoorbeeld problemen in de thuissituatie, waardoor het kind zich niet kan focussen op de schooltaken

Hoe werkt onderzoek?

Soms is het kind geen onderpresteerder, maar worden er te hoge verwachtingen aan het kind gesteld. Het is daarom belangrijk om te laten onderzoeken of er inderdaad sprake is van onderpresteren. Wanneer er inderdaad sprake van onderpresteren is, dan kan onderzoek ook duidelijkheid geven over de oorzaak daarvan. Het onderzoek is maatwerk. Wat er precies gedaan wordt, is onder andere afhankelijk van welke informatie er al beschikbaar is en hoe lang het probleem al speelt. Observatie speelt altijd een grote rol om de oorzaak te achterhalen. Tijdens een observatiemoment wordt onder andere bekeken hoe de werkhouding is van het kind, hoe er wordt omgegaan met uitdagingen en prikkels uit de omgeving tijdens taken. Wanneer het onderzoek is afgerond, volgen er handelingsadviezen die afgesteld zijn op de onderwijsbehoeften van de desbetreffende leerling.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van dit artikel dan kunt u altijd mailen naar onderzoek@deleerweg.com. Voor een indicatie van de kosten van de kosten verwijzen wij u door naar onze prijslijst. Vermoedt u dat er sprake is van onderpresteren bij uw kind en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Wilt u meer informatie over het andere onderzoek wat binnen De Leerweg kan worden gedaan? Zie dan ook:
Schoolvorderingen
Gedrag
Intelligentieonderzoek
Hoogbegaafdheid
Dyscalculie
Dyslexie