Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

NIO test

NIO test in kleine groep (max. 5 leerlingen, uitsluitend jan.-mrt.)
€ 240,-
NIO test individueel (heel Nederland)
€ 380,-

Intelligentieonderzoek

WISC-V-NL verkort (IQ test kinderen 6-16 jaar)
€ 530,-
WISC-V-NL uitgebreid (IQ test kinderen 6-16 jaar)
€ 680,-

Hoogbegaafdheid/Onderpresteren

Onderpresteren op school
€ 880,-
Hoogbegaafdheidsonderzoek
€ 880,-

Schoolvorderingen

Onderzoek naar leerprestaties (ipv Cito)
€ 480,-

Dyslexieonderzoek

Volledig dyslexie onderzoek, kinderen
€ 900,-

Dyscalculieonderzoek

Volledig dyscalculie onderzoek, kinderen
€ 900,-