Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

NIO test

NIO test in kleine groep (max. 5 leerlingen, uitsluitend jan.-mrt.)
€ 240,-
NIO test individueel (heel Nederland)
€ 380,-

Intelligentieonderzoek

IQ-scan, met verkorte rapportage
€ 480,-
WISC-V voor Onderwijsniveau
€ 530,-
WISC-V NL uitgebreid (IQ test kind 6-17 jr)
€ 680,-
Combinatie WISC-test voor onderwijsniveau plus NIO-test,
individuele afname
€ 880,-

Hoogbegaafdheid/Onderpresteren

Onderpresteren op school
€ 880,-
Hoogbegaafdheidsonderzoek
€ 880,-

Schoolvorderingen

Onderzoek naar leerprestaties (ipv Cito)
€ 480,-

Dyslexieonderzoek

Dyslexie screening
€ 480,-
Volledig dyslexie onderzoek, kinderen
€ 900,-

Dyscalculieonderzoek

Dyscalculie screening
€ 480,-
Volledig dyscalculie onderzoek, kinderen
€ 900,-