Supportgroepen

Een supportgroep is een oplossingsgerichte benadering van de aanpak van pestgedrag. In een supportgroep zitten 5 tot 8 kinderen die de situatie van het gepeste kind kennen en hem of haar hulp bieden waar en wanneer dat nodig is. Kinderen leren zo verantwoordelijkheid nemen en een positieve rol in de groep spelen. De steungroepmethode is ontwikkeld door Sue Young, een Britse pedagoge. Het is een effectieve aanpak van pestgedrag. Bovendien levert het niet alleen een afname van het pestgedrag in een groep op, maar ook een betere sfeer en een veiliger klimaat op de lange termijn.

Werkwijze

Er wordt gestart met een intakegesprek op school. Daarna wordt in 2 stappen de supportgroep tot stand gebracht. Eerst vindt er een oplossingsgericht gesprek met het kind dat ondersteuning nodig heeft, plaats. In dit gesprek hoeft het kind niet over het pesten te vertellen of over zijn gevoelens daarover. Het gaat erom erachter te komen welke kinderen het beste in de supportgroep gevraagd worden. Daarna volgt er een gesprek met de supportgroep. In dit gesprek wordt duidelijk gemaakt dat de hulp van de kinderen nodig is en aan wordt hen gevraagd of zij deze hulp willen geven.

Meer informatie

Wilt u meer weten over supportgroepen op school of in andere groepen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via het contactformulier, e-mail of telefonisch. We beantwoorden uw vragen graag of denken geheel vrijblijvend met u mee.

Lees hier meer over de Sta Sterk Training