Sta Sterk op School

Het anti-pestprogramma Sta Sterk op School helpt kinderen in groep 5 t/m 8 en in de eerste 2 leerjaren van het voortgezet onderwijs voor elkaar opkomen. De focus ligt op het slachtoffer en de groep buitenstaanders die er in elke groep zijn. Door hen concrete vaardigheden aan te leren, nemen zij sneller de rol van helper aan. Hierdoor krijgt het pesten steeds minder kans en neemt de veiligheid in de groep toe. Het anti-pestprogramma kan zowel zelfstandig als naast andere programma’s op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling functioneren. Het programma staat bovendien als veelbelovend anti-pestprogramma op de lijst Dekker.

Werkwijze

Dit programma heeft veel overeenkomsten met de Sta Sterk Groepstraining maar is aangepast aan de situatie op school en de doelen van het programma. De leerkracht/mentor wordt nauw betrokken bij de uitvoering van het programma waardoor er een maximaal resultaat behaald kan worden. Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen zoals rollenspelen, opdrachten, verhalen, metaforen en spel. Met vragenlijsten en de informatie van de leerkracht wordt de groep samengesteld. Het programma bestaat net als de Sta Sterk Groepstraining uit 10 sessies van 1 tot 1,5 uur waarin leerlingen in subgroepen de vaardigheden leren die zij nodig hebben om het pesten te kunnen stoppen. De lessen vinden in een periode van 10 tot 12 weken plaats. Aan het begin en halverwege de periode vindt er een informatieavond voor ouders plaats. Na afloop van het programma worden de resultaten geëvalueerd.

Meer informatie

Overweegt u een anti-pestprogramma op uw school? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We kunnen samen de mogelijkheden bespreken. Als u meer wilt weten over het programma, mail dan naar aanmelden@deleerweg.com

Lees hier meer over de Sta Sterk Training