Schoolvorderingen

Als de leerprestaties van uw kind achterblijven ten opzichte van zijn of haar klasgenootjes, dan vraagt u zich af hoe dat komt en hoe uw kind het beste geholpen kan worden. U bent niet de enige die deze vragen stelt. De leerkracht van uw kind zoekt ook naar antwoorden op deze vragen. En het houdt uw kind vast ook bezig. Het is dus goed om niet te lang te wachten met een gesprek op school over de prestaties op leergebied van uw kind, de Leerweg kan hierbij helpen. Of om contact op te nemen met de Leerweg.

Observaties en toetsen

Elke school, dus ook de school van uw kind, brengt de prestaties op leergebied van kinderen in kaart met observaties en toetsen. Er zijn toetsen uit de methodes die op school gebruikt worden en toetsen uit het leerlingvolgsysteem, vaak zijn dit toetsen van CITO. Zo worden eventuele leerachterstanden ontdekt en plannen gemaakt om kinderen verder te helpen. Soms is het echter zo dat deze toetsen een onjuist beeld schetsen van de leerprestaties van kinderen. Sommige kinderen ervaren bijvoorbeeld veel spanning bij het maken van een toets. Hierdoor kunnen ze niet goed laten zien wat ze kunnen. Het kan ook zijn dat de toetsen een verkeerd beeld geven omdat het leesniveau van uw kind belemmerend werkt of omdat uw kind weinig gemotiveerd, ziek of vermoeid was tijdens de afname van een of meerdere toetsen. Met alle gevolgen van dien.

Didactisch onderzoek

Het is belangrijk dat er een juist beeld is van de prestaties op leergebied van uw kind. Voor u, voor de school en zeker ook voor uw kind. Zo kunnen de juiste vervolgstappen gezet worden. Het schoolvorderingenonderzoek van de Leerweg is een goed CITO alternatief. Het is een leerprestaties onderzoek waarin het huidige niveau van uw kind op reken-, lees- en spellinggebied bepaald wordt. Het is een goed CITO alternatief omdat wij maatwerk kunnen leveren. Al in de onderzoeksfase gaan we uit van de hulpvraag van uw kind. Op basis van de hulpvraag bepalen we hoe we het onderzoek inrichten. We zorgen bovendien voor een veilige onderzoeksomgeving waarin uw kind het beste van zichzelf kan laten zien. Een leerprestaties onderzoek start bij ons altijd met een intakegesprek, daarna volgt het daadwerkelijke onderzoek op een of meerdere dagdelen, een adviesgesprek waarin de resultaten met u besproken worden en u ontvangt altijd een schriftelijke rapportage met handelingsadviezen.

Contact

Wilt u een juist beeld van de leerprestaties van uw kind? Neem dan contact met ons op. Dat kan via het contactformulier, maar ook telefonisch of via e-mail op onderzoek@deleerweg.com. Wij kunnen uw vragen beantwoorden, aanvullende informatie geven of direct een afspraak voor een intakegesprek met u maken. Samen komen we erachter welke hulp uw kind nodig heeft.

Wilt u meer informatie over de verschillende soorten onderzoeken die binnen De Leerweg kunnen worden uitgevoerd? Zie dan ook:
Gedrag
Intelligentieonderzoek
Hoogbegaafdheid
Dyscalculie
Dyslexie
Onderpresteren
Prijslijst onderzoeken