Toetstraining

Toetstraining

Help! De toetsen komen eraan!

Toetsen, elk kind krijgt er al van jongs af aan mee te maken. Vanaf groep 6 beginnen de resultaten van het leerlingvolgsysteem mee te tellen in het bepalen van het schooladvies voor de middelbare school. Daarnaast wordt er in groep 8 een eindtoets afgenomen.  Op de meeste scholen is dat de centrale eindtoets van CITO. Andere toetsen die kunnen worden afgenomen zijn de IEP, de Route 8, AMN toets, Diatoets of CESAN toets. In elke eindtoets worden in ieder geval de verplichte onderdelen taal en rekenen/wiskunde getoetst. Wanneer de score van de eindtoets hoger is dan het advies, kan de school ervoor kiezen om het schooladvies aan te passen. Wanneer de score een stuk lager is, wordt het schooladvies niet meer aangepast.

Waar gaan we aan werken? Zelfvertrouwen!

Het streven is natuurlijk dat deze toetsen een goede afspiegeling zijn van wat uw leerlingen daadwerkelijk weten én kunnen. Echter, kan de vraagstelling bij midden- en eindtoetsen net iets anders zijn dan bij de methode gebonden toetsen. Daarnaast hebben sommige kinderen erg veel last van zenuwen. In onze midden- en eindtoetstraining oefenen we met alle onderdelen die op de midden- en eindtoetsen voorkomen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan taalonderdelen zoals woordenschat, grammatica en taalverzorging, begrijpend lezen en schrijven. Op het gebied van rekenen komen onderwerpen als getallen en bewerkingen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden aan bod. Onze stappenplannen vormen daarbij een hulpmiddel voor de leerlingen om zelfstandig keuzes te maken in de wijze waarop zij een vraag aanpakken en zo tot de goede oplossing te komen. Ons doel? Aan de ene kant leerlingen bekend te laten raken met de vraagstelling, zodat zij weten waar ze aan toe zijn op het moment dat de toets plaatsvindt. Aan de andere kant leerlingen succeservaringen te laten beleven om zo meer zelfvertrouwen te kweken. Net dat ene oppeppertje kan soms het verschil maken.

Tessa vertelt: “De midden- en eindtoetstraining van De Leerweg is een leerzame én leuke training voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Oefenen maakt écht het verschil. En om dan te zien dat leerlingen opbloeien van het gevoel dat ze het kunnen, is  toch wel het mooiste cadeautje voor de trainer.”

Werkwijze

Samen bekijken we wat precies de hulpvraag is: wat zijn uw doelen en wensen? Op basis van deze hulpvraag ontwerpen wij binnen uw budget een training op maat voor uw school. Daarbij zijn er verschillende mogelijkheden met betrekking tot de looptijd van de training. Dit wordt wederom in overleg bepaald. De training wordt gegeven door onze eigen trainers/remedial teachers, die met aandacht, geduld en de nodige kennis en ervaring aan de slag gaan met uw leerlingen. We maken daarbij gebruik van ons eigen materiaal, wat onder andere bestaat uit stappenplannen, trainingsboeken, werkboeken en huiswerkboekjes. Verder is er geen sprake van logistieke uitdagingen: wij komen naar uw school toe!

Aan de slag?

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat wij specifiek voor uw school kunnen betekenen? Of wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met femke@deopstapgroep.com