Verbetering Basisvaardigheden

Verbetering Basisvaardigheden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De overheid heeft zich voorgenomen de komende jaren structureel €1 miljard in het onderwijs te investeren. In het kader hiervan is er voor scholen de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen om de basisvaardigheden van de leerling binnen hun school te verbeteren. Dit is van belang omdat is gebleken dat te veel leerlingen het basisonderwijs verlaten zonder goede basisvaardigheden zoals taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap. Het ontbreken van deze vaardigheden heeft tot gevolg dat leerlingen minder kans hebben andere schoolvakken te goed volgen en minder klaargestoomd zijn voor het vervolgonderwijs en de maatschappij.
De ondersteuning die hier geboden wordt is tweeledig: scholen kunnen aanspraak maken op een basissubsidie én een aanvullende subsidie in combinatie met ondersteuning vanuit een basisteam.

De Basissubsidie
De basissubsidie richt zich op interventies gebaseerd op praktijkkennis voor het verbeteren van de basisvaardigheden. De interventies zijn beschikbaar via een menukaart. De menukaart kan hier ingezien worden. Je kunt hierbij denken aan:

 • Activiteiten gericht op extra instructie en onderwijstijd voor leerlingen.
 • Effectieve didactiek, professionalisering van het onderwijspersoneel.
 • Klassenmanagement.
 • Effectieve leer- en ontwikkelmiddelen.

Aanvullende subsidie
Naast de subsidie “verbetering basisvaardigheden” kan er ook een aanvullende aanvraag gedaan worden voor het inzetten van een basisteam. Dit team helpt met scholen met een doelgerichte aanpak, waarbij je niet alleen hulp krijgt met het plan maar ook met de uitvoering van het plan. Hier is ruimte voor 150 aanvragen.

Wat zijn de eisen voor het aanvragen van deze subsidies?
Voor de aanvraag van deze subsidies zijn een aantal zaken goed om te weten:

 • De aanvraag doe je als vestiging en niet als bestuur.
 • De MR dient geïnformeerd te zijn over de deelname aan deze subsidie (hier dient bewijs voor te zijn).
 • De aanpak van de uitvoering dient wetenschappelijk onderbouwd te zijn.
 • De subsidie heeft ruimte voor 500 scholen.
 • De subsidie vereist een G1 verantwoording.

Welke rol kan De Leerweg spelen?
Binnen de Leerweg hebben wij de kennis en ervaring om jullie op vele vlakken te ontlasten in dit subsidietraject. Zo werken wij vanuit de basis al met bewezen methodes, iets dat voor deze subsidie een vereiste is. De Leerweg kan hier in de basisvaardigheden in samenspraak met jullie een geheel op maat gemaakt begeleidingstraject verzorgen. Daarnaast kunnen wij jullie ondersteunen bij de informatievoorziening aan de MR en bij het aanleveren van de benodigde documentatie voor de G1 verantwoording. Net als bij al onze begeleidingen zorgen wij voor een goede nul- en eindmeting, waarbij we de (toets)resultaten die al voorhanden zijn als uitgangspunt nemen. Dit vormt voor ons de basis waar wij vanuit handelen met eventuele aanvullende diagnostiek.

Thema’s

 • Rekenen: met o.a. aandacht voor automatiseren, getallen, bewerkingen, verhoudingen, verbanden, meten/meetkunde en rekentaal/redactiesommen.
 • Taal: denk aan begeleiding op het gebied van spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat.

Belangrijke data:
Aanvraag subsidie: 15 augustus t/m 23 september 2022
Toekenning subsidie: 23 december 2022
Activiteitenperiode: 1 september 2022 t/m 31 juli 2023

Meer weten?
Wil je meer lezen over de subsidie of deze aanvragen, dan kun je kijken op: https://www.dus-i.nl/subsidies/verbetering-basisvaardigheden
Mocht je verder vragen hebben, neem dan gerust contact op met Ivar Pondaag op 06-28624785 of via onderstaand formulier:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]