Dyscalculie

Mijn groep 5 leerling kent de tafels nog niet, is er sprake van een rekenprobleem?
Ook draait de leerling steeds de 2 en de 5 om, heeft het misschien last van een leerprobleem?

Wat zijn leerproblemen?


Wanneer een leerling problemen heeft met leren worden de scores niet behaald die te verwachten zijn bij de cognitieve mogelijkheden van de leerling. Als een leerling een gemiddelde intelligentie heeft, dan wordt er ook verwacht dat het min of meer gemiddelde scores behaalt. Wanneer er geen andere verklaringen zijn voor de schoolresultaten, zoals lichamelijke of sociaal emotionele problemen, kan worden onderzocht of er sprake is van een leerprobleem, zoals dyscalculie.

Dyscalculie


Dyscalculie is een zelfde soort leerprobleem als dyslexie alleen bevindt de moeilijkheid zich niet in het taalgebied maar in het rekengebied. Leerlingen met problemen op rekengebied hebben moeite met het automatiseren van rekenkundige bewerkingen en getalbegrip. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in het niet kunnen onthouden van de tafels of het klokkijken maar niet onder de knie krijgen. Dit kan frustrerend zijn, omdat er wel veel wordt geoefend. Dit kan onder andere leiden tot een gebrek aan motivatie bij de leerling en onbegrip bij leerkrachten en ouders. Door deze problemen ontstaat er doorgaans een flinke rekenachterstand.

Onderzoek


Bij vermoedens van een leerprobleem kan hier bij de Leerweg onderzoek worden gedaan. Dit onderzoek wordt op maat gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met individuele eigenschappen van het leerling. Er wordt gekeken waar uw leerling tegenaan loopt en waar het precies moeite mee heeft. Aan de hand van deze gegevens wordt er gekeken welke testen afgenomen moeten worden om het probleem vast te stellen. Er kan vastgesteld worden op welke gebieden uw leerling het meeste last heeft van de problemen en hoe het hiermee het beste geholpen kan worden. Uit het onderzoek komen adviezen naar voren om uw leerling te helpen leren omgaan met de moeilijkheden en om de leerachterstanden waar mogelijk te verkleinen.

Vragen


Heeft u vragen over de leerproblemen bij uw leerling, neem dan contact op via onderzoek@leerweg.com Vermoed u een leerprobleem bij uw leerling? Laat dit dan zo snel mogelijk onderzoeken en neem contact met ons op om te bespreken hoe wij uw leerling kunnen helpen. Voor een overzicht van de kosten van het onderzoek, bekijk onze prijslijst.

De Leerweg doet ook andere diagnostiek, voor meer informatie zie:
Dyslexie
Onderpresteren
Schoolvorderingen
Gedrag
Intelligentieonderzoek
Hoogbegaafdheid