Onderwijsadvies

Op school gebeurt het regelmatig dat een leerling niet helemaal mee is, onderpresteert of voor storend gedrag zorgt. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn, maar het is niet gemakkelijk om uit te dokteren waar precies het probleem ligt. Misschien begrijpt een leerling sommige vakken niet zo goed, maar het kan evengoed zijn dat de leerling onderpresteert en als gevolg van verveling de gewenste resultaten niet behaalt. Misschien heeft het ermee te maken dat hij zich niet thuis voelt in de klasgroep of kampt de leerling met een leerstoornis.

Als leerkracht is het niet altijd gemakkelijk om het probleem precies in kaart te brengen. Vaak heeft u zelfs niet eens voldoende tijd om elke leerling de aandacht te schenken die hij of zij nodig heeft. Daarom kan het handig zijn om advies in te winnen bij een externe partner. Vanuit onze expertise gaan wij de dialoog aan met u, uw leerlingen en de klasgroep. Indien nodig kunnen wij onderzoek uitvoeren, zoals bijvoorbeeld voor dyslexie, hoogbegaafdheid of ADHD. Wij treden hierbij in dialoog met het kind zelf en zorgen voor een op maat gerichte aanpak. Elk kind heeft namelijk een andere ondersteuningsbehoefte. Zo kunnen twee kinderen die allebei ADHD hebben een heel andere aanpak vragen. Het is begrijpelijk dat u binnen uw school niet altijd de nodige tijd en tools heeft om tot een oplossing te komen. Een tweede opinie door een expertisecentrum kan daarom een grote hulp zijn.We bieden advies en coaching op verschillende manieren. Dit kan via individuele gesprekken met de leerkracht en/of leerling, maar ook aan de hand van klasgesprekken. We geven advies met betrekking tot leerlingenbegeleiding, doen klassenbezoeken en kunnen een Interim IB’er inzetten. Daarnaast geven wij coaching aan leerkrachten en kunnen wij ouders en leerkrachten ondersteunen via beeldcoachen.


Wilt u meer weten over de verschillende soorten advies die De Leerweg aanbiedt? Zie ook:
Groeps- en leerlingbespreking
Advisering met betrekking tot leerlingbegeleiding
Afleggen van klassenbezoeken
Interim Intern Begeleider
Coachen van leerkrachten
Beeldcoaching
Oudercoaching