Remedial Teaching Spelling

Blijft een leerling van u steeds maar spelfouten maken? Heeft u dezelfde fout al honderden keren met een dikke rode stift aangeduid en lijkt de leerling er toch niets uit te leren? Het is frustrerend voor zowel u als de leerling als de stof maar niet lijkt door te dringen. Op overige vakken haalt die leerling misschien wel goede resultaten, maar die spelfouten blijven toch een pijnpunt. U beseft namelijk hoe belangrijk het is om correct te leren spellen. Zowel in de latere schoolcarrière van de leerling als in het dagelijkse leven is dat ontzettend nuttig. Denk maar aan het opstellen van een cv of sollicitatiebrieven.

Remedial Teaching bij De Leerweg

De Leerweg is gelukkig ervaren in het begeleiden van dit soort problemen. Via Remedial Teaching bieden wij een gepaste begeleiding aan. Dat begint bij een grondig onderzoek en een eventuele observatie om te zien waar precies het probleem ligt. We doen een spellingonderzoek om concreet in kaart te brengen welke pijnpunten er aanwezig zijn. Misschien heeft de leerling wel een verborgen leerstoornis, zoals dyslexie? Op basis van het grondige onderzoek werken we een plan van aanpak uit. We bekijken en concretiseren de doelstellingen en stellen een stappenplan op. Dit helpt het kind om goed te weten waar het staat en welke doelstellingen hij/zij moet bereiken.

Remedial Teaching kan zowel in groepsverband als individueel. We houden hierbij rekening met de behoeften van de leerling. Voor Spelling betekent dit vaak dat we even een stapje terugzetten. Onze ervaren coaches bekijken samen met de leerling waar het misloopt en beginnen bijvoorbeeld met het uitleggen van klankgroepen aan de hand van taal in blokjes. Door deze methode kan een kind zich visueel voorstellen hoe een woord eruit ziet en hoe dat woord moet worden opgesplitst. Door gebruik te maken van klankgroepen wordt de taal opgedeeld in “blokjes” en wordt het bovendien tastbaar gemaakt voor de leerling. We proberen dit met zoveel mogelijk afwisseling te doen én spelenderwijs, zodanig dat het kind gemotiveerd blijft om zich in te zetten voor de Remedial Teaching sessies. Onze coaches hebben de expertise om weten snel te vinden waar precies het probleem ligt en hoe ze dit moeten aanpakken. Stap voor stap gaan ze zo het kind vlotter leren spellen.

Soms spelen er andere factoren mee. De leerling maakt misschien fouten door stress of faalangst. Misschien gelooft hij/zij niet in zichzelf of voelt hij/zij zich niet op zijn gemak in de klasgroep. Bij Remedial Teaching kijken we naar het hele kind. Er is dus ook ruimte om te werken aan sociaal-emotionele veerkracht. We nemen alle factoren mee die invloed kunnen hebben op de prestaties van het kind. Vanuit onze expertise in Remedial Teaching pakken we al deze problemen op efficiënte wijze aan. Iemand die te kampen heeft met faalangst zullen we bijvoorbeeld helpen door samen kleine stappen te zetten naar moeilijkere oefeningen. Doordat de leerling op termijn zal merken dat ook de moeilijkere oefeningen haalbaar zijn én dat fouten maken niet zo erg is, zal hij/zij zich zekerder voelen in zijn/haar vel.

Leerstrategieën

Heeft het kind niet enkel probleem met spelling, maar ook met andere vakken? Het mooie aan Remedial Teaching is dat het een duidelijke leerstrategie aanleert. Hierbij houden we ook rekening met de toepasbaarheid van deze strategie voor het leren van andere vakken. Tegen het einde van sessies heeft de leerling ongetwijfeld grote vorderingen gemaakt op het gebied van spelling. Via Remedial Teaching ondersteunen we het kind sociaal-emotioneel, gedragsmatig en cognitief.

De sociaal-emotionele situatie speelt een grote rol bij de prestaties die een leerling neerzit. Misschien heeft een leerling een laag zelfbeeld of worstelt het met allerlei problemen? Voelt de leerling zich wel goed in zijn of haar klas? Het is niet onwaarschijnlijk dat als een leerling mindere resultaten haalt, ook zijn of haar eigenwaarde daalt. Hieraan werken we eveneens stap voor stap tijdens de begeleidingssessies. Na verloop van tijd zal de leerling door het behalen van kleinere doelen meer en meer vertrouwen ontwikkelen in zichzelf. Uiteindelijk zal het kind met een positiever zelfbeeld naar de klas kunnen stappen. In de toekomst zal hij/zij meer gemotiveerd zijn om moeilijke problemen aan te gaan. Door de trucs die we de leerling aanreiken zal hij/zij al snel leren om zelf een moeilijke opgave op te delen in kleinere stapjes en deze succesvol tot een einde te brengen. Tegen het einde van de Remedial Coaching sessies zal de leerling dus niet enkel beter kunnen lezen, maar ook een pak meer zelfvertrouwen hebben en betere leerstrategieën beheersen.

Leerproblemen

Het kan zijn dat er tijdens ons onderzoek dyslexie naar boven komt of misschien zelfs andere leerstoornissen. Denk bijvoorbeeld aan een concentratiestoornis of een auditief verwerkingsprobleem. Er zijn ook kinderen die in ‘beelden’ denken, in plaats van in woorden. Dit maakt het voor hen moeilijker om te onthouden hoe woorden gespeld worden. Ze moeten namelijk eerst al de verbale vertaling maken van wat ze in hun hoofd zien. In deze unieke situaties gaan wij op zoek naar een passende oplossing!

Lees hier meer over Remedial Teaching:
Remedial Teaching
RT Technisch Lezen
RT Rekenen
RT Begrijpend Lezen

Contact

Denkt u een leerling in uw klas te hebben die misschien met dyslexie kampt? Of ziet u maar weinig vooruitgang bij een leerling? Neem dan gerust contact op met ons. Graag geven we u meer informatie over onze manier van werken.