Sociaal emotioneel

Kinderen hebben het niet altijd gemakkelijk. Merkt u wel eens dat uw zoon of dochter een lage motivatie heeft of vermoeid overkomt? Heeft u het gevoel dat hij of zij zich niet meer zo vermaakt tijdens het spelen als vroeger? Heeft uw kind ineens minder eetlust of trekt het zich helemaal terug? Dit zijn allemaal belangrijke signalen om op te pikken. Soms gaat dit gedrag om iets tijdelijk, maar als het gedrag blijft aanhouden is er meer aan de hand. Het is belangrijk hier op tijd bij te zijn. Ook kinderen kunnen namelijk kampen met allerlei sociaal emotionele aandoeningen zoals een depressie of angststoornissen. Er vroeg bij zijn kan voorkomen dat de situatie escaleert.

Daarom gaat De Leerweg op zoek naar waar precies de oorzaak van het probleem ligt. Het gedrag van uw kind kan uiteenlopende oorzaken hebben. Het is belangrijk om de juiste onderliggende reden te bepalen zodat uw kind de geschikte begeleiding kan krijgen. Misschien denkt u wel dat uw kind een depressie heeft? Er kunnen echter verschillende oorzaken liggen aan een verminderde motivatie of neerslachtigheid. Wij gaan op zoek naar wat er onderliggend aan de hand is. Dit kan gaan van depressie, tot autisme, tot ADHD/ADD, enzovoort. Zelfs stoornissen die u misschien vooral met volwassenen associeert kunnen aan de basis liggen. Zo kunnen ook kinderen en jongeren kampen met een eetstoornis, een dwangmatige stoornis, een burn-out, enzovoort. Wij bieden gepaste sociaal-emotionele begeleiding op maat van uw kind.

Heeft u de indruk dat uw kind zwaar onder druk staat? Misschien verwacht de school veel van hem/haar en moet hij/zij daarnaast nog eens sterke prestaties neerzetten in zijn sportclub of muziekschool. Ook de jongeren onderling leggen veel druk op elkaar. Het is dus niet altijd even eenvoudig voor uw kind om zijn/haar weg te vinden tussen al deze verschillende verwachtingen. Door er op tijd bij te zijn en begeleiding te voorzien, leert uw kind tijdig grenzen stellen, zodat het niet tot overspannenheid of zelfs een burn-out hoeft te leiden.


Begeleiding bij De Leerweg

Via onze persoonlijke begeleiding helpen we uw kind om positieve eigenschappen te ontwikkelen. Aan de hand van verschillende erkende methoden helpen we uw kind om zichzelf te leren kennen en veerkrachtiger in het leven te staan. Het volstaat niet altijd om gedrag af en toe wat bij te sturen. Het is belangrijk om een correcte diagnose te stellen en doelgericht te werk te gaan. Veel problemen zijn namelijk niet zo eenvoudig om op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan PTSS, psychische klachten, somatische klachten of persoonlijkheidsproblemen. Door gepaste begeleiding te voorzien en uw kind te helpen met het ontwikkelen van positieve eigenschappen zal hij of zij gelukkiger en zelfverzekerder in het leven staan. Uiteraard verwijzen we door en werken we samen met psychologen indien dit nodig zou zijn. Verder kijken we ook naar de volledige context van de leerling. Welke zaken in de omgeving (thuis of op school) triggeren zijn of haar gedrag en in welke mate kunnen we dit positief beïnvloeden? Ervaringen zoals een echtscheiding of gepest worden kunnen bijvoorbeeld een enorme impact hebben. We leren het kind sterker in zijn/haar schoenen staan door hem/haar sociaal emotioneel te ondersteunen.


Onze aanpak

We stellen een concreet plan van aanpak op, op maat van uw zoon of dochter. Door duidelijke doelen af te spreken voelt de leerling zich gesterkt om door te zetten. De ondersteuning kan individueel of in groepsverband gebeuren en kan op verschillende plaatsen doorgaan. We zullen werken aan verschillende vaardigheden, afhankelijk van de noden van het kind. Denk aan het verhogen van de sociale zelfredzaamheid, het aanleren van sociale vaardigheden of van schoolse vaardigheden om betere resultaten te halen. We vinden het belangrijk dit te doen in samenspraak met uw kind zodat hij/zij gemotiveerd blijft om door te zetten. We doen dit aan de hand van onder andere positieve bekrachtiging, het kind positieve ervaringen leren opdoen via spelsituaties of rollenspelen, uw kind leren nadenken over zijn/haar eigen gedrag, enzovoort. Wij hebben ervaren coaches in ons team en weten naar welke instanties we moeten doorverwijzen, indien dit nodig blijkt te zijn.

Onze ervaren deskundigen, trainers en psychologen weten goed hoe ze complexe problemen moeten aanpakken aan de hand van persoonlijke begeleiding. Door te beginnen vanuit een grondig onderzoek, kunnen we gericht te werk gaan. Het heeft geen zin om te vertrekken vanuit een verkeerde diagnose om daarna te moeten vaststellen dat de behandeling niet werkt. We zijn vertrouwd met een brede waaier aan problematieken. Zo hebben we onder andere een ruime ervaring met ADHD, autisme en een hechtingsproblematiek.

Ongeacht of de leerling al een diagnose heeft kunnen wij hem/haar verder helpen. Vermoedt u ADHD, ADD, autisme of iets anders? Dan gaan wij in dialoog met het kind en bekijken welke testen eventueel nodig zijn. Het hoeft niet altijd een zware diagnose te zijn. Soms worstelt het kind met een specifieke situatie en dan doen wij er alles aan om hem/haar hier beter mee te leren omgaan.

Lees hier meer over wat De Leerweg voor ouders kan betekenen:
Weerbaarheid
Remedial Teaching
Bijles
Huiswerkbegeleiding
Oudercoaching

Contact

Herkent u deze situatie(s) uit bovenstaande beschrijving? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met ons. Wij geven u met plezier meer informatie over onze werkwijze en bespreken hoe we samen de handen in elkaar kunnen slaan om uw zoon of dochter sociaal emotioneel te ondersteunen.