Prijslijst Onderzoeken

 

NIO

   
NIO test individueel 315,-
NIO afname kleine groep (max 5 leerlingen) 708,75
NIO test (6-10 leerlingen) 840,-
NIO test 11-20 leerlingen 1260,-
NIO test 21-30 leerlingen 1783,95

NSCCT

   
NSCCT afname kleine groep (max 5 leerlingen) 367,50
NSCCT test (6-10 leerlingen) 540,-
NSCCT test (11-20 leerlingen) 840,-
NSCCT test klassikaal (21-30 leerlingen) 1048,95

Intelligentieonderzoek

   
WNV-NL | Wechsler Non Verbal 420,-
SON-R | Non Verbal 400,-
WISC-V-NL optie 1 (verkort) 415,-
WISC-V-NL optie 2 (verkort) 515,-
WISC-V-NL optie 3 (uitgebreid) 695,-

Hoogbegaafdheid/Onderpresteren

   
Onderpresteren op school 880,-
Hoogbegaafdheidsonderzoek 1135,-

Didactisch onderzoek

   
Onderzoek naar leerprestaties (ipv Cito) 505,-

Leerproblemen

   
Dyslexieonderzoek volledig 1024,69
Dyslexieonderzoek zonder IQ 758,75
Dyscalculieonderzoek volledig 1477,50
Dyscalculieonderzoek zonder IQ 1152,50

Gedragsonderzoek

   
Gedragsonderzoek 1135,-
Gedragsonderzoek incl. observatie 1213,75