Sociaal emotionele begeleiding op school

Leerlingen hebben het niet altijd gemakkelijk. Merkt u wel eens dat er een leerling in uw klas zit die erg gedemotiveerd en/of vermoeid overkomt? Kent u een leerling die niet enthousiast wordt van het spelen van spelletjes op de speelplein en die zich helemaal lijkt terug te trekken? Of is er iemand die regelmatig negatieve uitspraken doet of nog maar weinig eetlust heeft? Dit zijn allemaal belangrijke signalen die u bij uw leerlingen kan oppikken. Soms gaat dit om tijdelijke gedragingen, maar als dit gedrag blijft aanhouden kan er meer aan de hand zijn. Ook kinderen kunnen namelijk kampen met allerlei sociaal-emotionele problematiek zoals autisme spectrum stoornis (ASS), een hechtingsstoornis of faalangst.

Bij De Leerweg gaan we op zoek naar waar het probleem precies ligt. Zo kunnen twee dezelfde uitingen van gedrag namelijk een andere onderliggende oorzaak hebben. Daarom doen wij grondig onderzoek en eventueel observaties. Het is niet eenvoudig om uit te zoeken welk gedrag precies welke basis heeft. Het kan bijvoorbeeld lijken dat een kind ongemotiveerd is voor school. Maar dit kan ook het gevolg zijn van faalangst, waardoor een kind weigert om het werk uit angst voor het maken van fouten. Een andere optie is dat de leerling hoogbegaafd is en het werk simpelweg te eenvoudig voor hem of haar is. Het is niet eenvoudig om precies de oorzaak van het gedrag van een kind te vinden. De Leerweg biedt gepaste sociaal-emotionele begeleiding op maat van de leerling om uit te zoeken waar het probleem ligt en dit aan te pakken.

Vandaag de dag zijn bijvoorbeeld ook burn-outs een groeiend probleem. Zelfs op jonge leeftijd wordt er al enorm veel druk gezet op jongeren/kinderen, al dan niet bewust. Het kind moet goede cijfers halen op school, maar moet ook goed presteren in de muziekacademie. Daarnaast gaat hij/zij misschien ook nog naar de sportclub waar er heel wat van hem/haar wordt verwacht. Neem daarbij dan nog eens de druk die peers onderling op elkaar leggen. Het gevaar voor burn-out lonkt al snel. Bij burn-outs of andere stoornissen bent u misschien geneigd om in de eerste plaats aan volwassenen te denken. Maar ook bij kinderen kan dit probleem zich voordoen. Zo kan een kind ook al een dwangmatige stoornis of eetstoornis ontwikkeld hebben. Er zijn nog veel andere mogelijke problemen en we doen er alles aan om dit per kind zo helder mogelijk in kaart te brengen.

Onze werkwijze

Via onze persoonlijke begeleiding helpen we jongeren om positieve eigenschappen te ontwikkelen. Aan de hand van verschillende erkende methoden helpen we het kind om zichzelf te leren kennen en een veerkrachtiger in het leven te staan. Het volstaat niet altijd om als school of ouder enkel af en toe het gedrag wat bij te sturen. Het is belangrijk om een correcte diagnose te stellen en doelgericht te werk te gaan. Veel problemen zijn namelijk niet zo eenvoudig om op te lossen, denk aan PTSS, psychische klachten, somatische klachten of persoonlijkheidsproblemen. Door te helpen met het ontwikkelen van positieve eigenschappen zal het kind gelukkiger en zelfverzekerder in het leven staan. Uiteraard verwijzen we door en werken we samen met psychologen indien dit nodig zou zijn. Verder kijken we naar de volledige context van de leerling. Welke zaken in de omgeving (thuis of op school) triggeren zijn/haar gedrag en in welke mate kunnen we hier invloed op hebben? We leren het kind sterker in zijn/haar schoenen staan door hem/haar sociaal emotioneel te ondersteunen.

We werken een concreet plan van aanpak uit, op maat van de betrokken leerling. Door duidelijke doelen af te spreken voelt de leerling zich gesterkt om door te zetten. De ondersteuning kan individueel of in groepsverband en kan zowel plaatsvinden in de klas als thuis. We zullen werken aan verschillende vaardigheden, afhankelijk van de noden van het kind. Denk aan het verhogen van de sociale zelfredzaamheid, het aanleren van sociale vaardigheden of van schoolse vaardigheden om betere resultaten te halen. We vinden het belangrijk dit te doen in samenspraak met de leerling zodat hij/zij gemotiveerd blijft om door te zetten. We doen dit aan de hand van onder andere positieve bekrachtiging, het kind positieve ervaringen leren opdoen via spelsituaties of rollenspelen, het kind leren nadenken over zijn eigen gedrag, enzovoort. Wij hebben ervaren coaches in ons team en weten naar welke instanties we moeten doorverwijzen, indien dit nodig blijkt te zijn.

Onze ervaren deskundigen, trainers en psychologen weten goed hoe ze zo’n complexe problemen moeten aanpakken aan de hand van persoonlijke begeleiding. Door te vertrekken vanuit een grondig onderzoek kunnen we gericht tewerk te gaan. Het heeft geen zin om te vertrekken vanuit een verkeerde diagnose om daarna te moeten vaststellen dat de behandeling niet werkt. We zijn vertrouwd met verschillende problematieken. Zo hebben we een ruime ervaring met het werken met onder andere ADHD, autisme en hechtingsproblematiek.

Ongeacht of u al een diagnose heeft, kunnen wij u verder helpen. Vermoedt u ADHD, ADD, autisme of een ander probleem? Dan gaan wij in dialoog met het kind en bekijken welke testen eventueel nodig zijn. Het hoeft niet altijd een zware diagnose te zijn. Soms worstelt het kind met een specifieke situatie en kunnen wij het kind leren hoe hij/zij hiermee om moet gaan.

Lees hier meer over onze andere soorten begeleiding:
Hoogbegaafdheid
Beeldcoaching
Weerbaarheid

Contact

Herkent u een van uw leerlingen in bovenstaande beschrijving? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met ons. Wij geven u graag meer informatie over onze werkwijze en bespreken hoe we samen de handen in elkaar kunnen slaan om jongeren sociaal emotioneel te ondersteunen.