WNV-NL

Heeft u vragen over de intelligentie van uw kind of leerling? En is een gebruikelijke intelligentie niet van toepassing door een beperking? Bij twijfels hierover kan de WNV worden ingezet.

WNV

De Wechsler Non Verbal, afgekort WNV, is een kortdurende non-verbale intelligentietest. Deze test kan worden afgenomen bij kinderen en jeugd van 4 t/m 21 jaar. De test is speciaal ontwikkeld voor kinderen met communicatieve beperkingen, zoals dove en slechthorende of bij taal-spraakproblemen. De WNV-NL is ook geschikt om af te nemen bij kinderen die Nederlands als tweede taal spreken. . De verschillende onderdelen hebben namelijk geen instructie nodig via gesproken taal, maar deze zijn zo bedacht dat visuele aanwijzingen de bedoeling duidelijk maken. Hierdoor worden de verbale capaciteiten van de intelligentie niet meegenomen in het onderzoek zoals dat wel gebeurt bij de WISC-V-NL. De WNV geeft echter een goed beeld van de algemene capaciteiten. Daarnaast laat het zien waar de kwaliteiten en uitdagingen van een kind liggen.

De afname

De totale afname van de WNV-NL duurt gemiddeld 45 minuten. De precieze tijd is afhankelijk van leeftijd van het kind en de snelheid van werken. Tijdens de uitleg wordt er alleen gebruik gemaakt van visuele aanwijzingen. De Wechler Non Verbal bestaat onder andere uit figuren leggen, ordenen en logisch redeneren. De verschillende onderdelen zijn zo opgebouwd dat ze gezamenlijk een compleet beeld geven over de intelligentie.

Vragen

Heeft u vragen over de WNV of wilt u meer weten over over onze mogelijkheden? Neem gerust informatie op met onderzoek@deleerweg.com Uiteraard compleet vrijblijvend. Voor een indicatie van de bijbehorende kosten verwijzen wij u door naar onze prijslijst.


Voor andere capaciteiten- en intelligentieonderzoek zie ook:
SON-R
NSCCT
NIO
Intelligentieonderzoek
WISC-V