NSCCT

NSCCT

De Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test inzetten

Vraagt u zich af of al uw leerlingen zich optimaal ontwikkelen op school? Heeft u voldoende informatie over het leerpotentieel van uw leerlingen? Bij twijfels hierover kunt u de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test inzetten. Deze genormeerde test kan al worden afgenomen bij leerlingen vanaf groep 4. De uitkomsten legt u naast de scores op de methode gebonden toetsen, de CITO-resultaten en uw eigen observaties. U gebruikt de uitkomsten als een second opinion waarbij u snel ziet of uw leerlingen werk op niveau aangeboden krijgen en zich optimaal ontwikkelen. Aan de hand hiervan past u het onderwijsaanbod of de instructie eventueel aan.

Wat is de NSCCT?

Deze Capaciteiten Test is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen waarbij u in een uur tijd informatie hebt over de potentie van uw leerlingen. Leerlingen die onder hun niveau presteren komen met deze test duidelijk naar voren. Dit instrument is nadrukkelijk niet bedoeld om een kind te diagnosticeren, maar om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen door beter aan te sluiten bij de ontwikkelingsvragen van de leerlingen. Het biedt een schat aan informatie om uw groepsplannen op te stellen. Ook krijgt u als leerkracht meer inzicht in uw didactisch handelen en uw verwachtingen in het leerproces. Maakt u zelf de juiste inschatting met betrekking tot de vaardigheden van leerlingen of hebben ouders twijfels? Dan kunt u de resultaten gebruiken om het schooladvies beter te onderbouwen.

Individuele of groepsgewijze afname

Op veel scholen wordt de test klassikaal afgenomen. Bij de Leerweg is de afname van deze test mogelijk op individueel niveau, in kleine groepjes en klassikaal. Door de persoonlijke aandacht bij een individuele afname voelt een kind zich snel op zijn gemak wat helpend is bij het maken van een test. Ook is het maken van een afspraak eenvoudiger, omdat hiervoor geen rekening hoeft te worden gehouden met verschillende agenda’s. Ook bij de groepsgewijze afname is er voldoende persoonlijke aandacht doordat de test door een kundige orthopedagoog wordt afgenomen.

De afname

De test wordt schriftelijk afgenomen en duurt niet langer dan een uur. Het betreft een papieren versie, naar verwachting zal in de komende jaren ook een digitale versie beschikbaar komen. Naast leerlingen vanaf groep 4 in het basisonderwijs, is deze test ook geschikt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs tot en met klas 3. Door een jaarlijkse afname van de NSCCT bent u goed in staat om de cognitieve ontwikkeling van uw leerlingen te volgen. Daarnaast kunt u de test ook eenmalig inzetten als second opinion of bij een vermoeden van onderpresteren.

Kosten

Aan het afnemen van de test zijn kosten verbonden. De prijs hangt af van het aantal leerlingen dat getest wordt. Hierin zit de scoring en een gesprek met de leerkracht opgenomen. Ook kan er nog worden gekozen om een voorlichtingsavond voor de ouders in te plannen, dit tarief gaat in overleg. Voor een overzicht van onze prijzen zie onze prijslijst.

Meer informatie

Wilt u weten of uw leerlingen zich optimaal ontwikkelen? Met de uitkomsten van de NSCCT heeft u een signaleringsinstrument in handen aan de hand waarvan u de kwaliteit van het onderwijs aan uw leerlingen kunt verhogen. Voor meer informatie over deze test en onze mogelijkheden neemt u contact op met onderzoek@deleerweg.com