NIO Onderzoek

NIO Onderzoek

Waarom het NIO onderzoek?

Het NIO onderzoek? Waarom nemen we deze eigenlijk af?
Basisscholen zijn verplicht om in groep 8 een eindtoets af nemen bij hun leerlingen die met name de kennis meet van rekenen en taal. Scholen mogen daarbij kiezen uit verschillende eindtoetsen. De bekendste daarvan is de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens. Dit is de voormalige CITO-toets. De eindtoets wordt tegenwoordig vooral gezien als een bevestiging van het advies dat de school geeft over het vervolgonderwijs van uw kind. Als u als ouders twijfelt over de aard van het schooladvies voor uw kind, en meer zekerheid wilt hebben over het juiste vervolgonderwijsniveau, dan kan de NIO ingezet worden als second opinion. NIO is een afkorting van: Nederlandse Inteligentietest voor Onderwijsniveau. Aan de hand van de uitslag van het NIO onderzoek volgt een onafhankelijk maar concreet schooladvies voor uw zoon of dochter.

Het verschil tussen de NIO toets en de Centrale Eindtoets

De eindtoets op de basisschool meet in feite de vorderingen die het kind heeft gemaakt in de acht leerjaren van de basisschool. De toets wordt specifiek in het voorjaar van groep 8 afgenomen. De NIO daarentegen meet de intelligentie van de leerling en geeft daarmee inzicht in de potentie van de leerling. Bij de uitslag van de test wordt de intelligentie omgezet in een getal. Dat getal correspondeert met een bepaald onderwijsniveau. Het NIO onderzoek mag afgenomen worden in groep 7 (van april tot en met juli), in groep 8, in de oudste groep van het speciaal basisonderwijs en in de klassen 1, 2 en 3 van het Voortgezet Onderwijs.

Wat houdt de NIO toets in?

De Nederlandse Inteligentietest voor Onderwijsniveau is opgebouwd uit zes verschillende subtesten. Het gaat om Synoniemen, Analogieën en Categorieën. Dit zijn taalkundige subtesten die de verbale intelligentie van uw kind meten. Hierop wordt in het vervolgonderwijs niet alleen bij taal, maar ook bij geschiedenis, aardrijkskunde of biologie een beroep gedaan. Daarnaast meten de subtesten Getallen en Rekenen het rekenkundig inzicht en tenslotte de subtest Uitslagen het ruimtelijk inzicht. Samen hebben deze laatste drie subtesten een voorspellende waarde met betrekking tot de manier waarop uw kind zal presteren op bijvoorbeeld exacte vakken zoals natuurkunde, wiskunde en scheikunde. Uiteindelijk is de eindscore van alle subtesten samen een belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van de algehele intelligentie en het juiste onderwijsniveau van uw kind.

Kiest u voor een individuele of een groepsgewijze afname?

De toets kan bij de Leerweg op twee manieren worden afgenomen, namelijk individueel of in groepsverband. Een voordeel van een individuele afname is dat het moment van het onderzoek alleen met u, uw kind en de onderzoeker hoeft te worden afgestemd. Dit betekent in de praktijk een snelle afnamemogelijkheid. Uw kind krijgt bij de individuele afname persoonlijke aandacht waardoor het zich snel op zijn of haar gemak kan voelen. Dit is prettig wanneer het de toets gaat maken. Bij de afname in groepsverband moet er bij de afspraak rekening worden gehouden met verschillende leerlingen, waardoor u meer gebonden bent aan een bepaalde dag en tijdstip. Bij de Leerweg gebeurt afname alleen in een kleine groep van maximaal 5 leerlingen.

De afname

De afnameduur van de NIO verschilt van die van de eindtoetsen op de basisschool. Waar zij vaak meerdere dagen in beslag nemen, kan de NIO in maximaal 2 uur tijd worden afgenomen. Bij de afname van de NIO wordt ruim tijd genomen voor instructiemomenten. Leerlingen krijgen ook gelegenheid om voorbeelden te maken zodat ze weten wat de bedoeling is. De NIO is via een papieren of digitale versie afneembaar. Het voordeel van het afnemen van de digitale versie, is dat u dezelfde dag nog de uitslag kan ontvangen. Uw keuze kan u in overleg kenbaar maken.

Dyslexie

Is door onderzoek inmiddels vastgesteld dat uw kind dyslectisch is of hebt u dat vermoeden, dan is dat voor ons bij de Leerweg belangrijk om te weten. Voor dyslectische kinderen is er bij de NIO namelijk geen mogelijkheid voor het krijgen van extra tijd. Wel zijn er aangepaste testmaterialen. Het testboekje is 125% vergroot en de antwoordformulieren zijn met meer contrast gedrukt dan de reguliere antwoordformulieren. Het is daarom belangrijk om naar de aangepaste versie van de toets te vragen voor uw kind in geval van dyslexie of een vermoeden daarvan.

Informatie

Wilt u meer zekerheid over het onderwijsniveau van uw kind en hebt u behoefte aan een intelligentietest naast de eindtoets van school? Wilt u meer weten over de afname van de NIO? Informeert u dan naar onze mogelijkheden bij De Leerweg. Door afname van de NIO met zijn grote voorspellende waarde op langere termijn, hebt u een grote kans dat uw kind op het juiste onderwijsniveau gaat instromen. Dat betekent dat het zeer waarschijnlijk niet van onderwijsniveau hoeft te wisselen tijdens zijn of haar schoolcarrière. Dit komt allemaal ten goede aan het welbevinden van uw kind in deze belangrijke ontwikkelingsfase.

  • NIO test individueel: € 380,-
  • NIO test in kleine groep van maximaal 5 leerlingen (januari-maart): € 240,-

Subsidie

Wellicht dat uw aanvraag in aanmerking komt voor de subsidieregeling capaciteitentesten. Binnen deze regeling kunnen scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een subsidie aanvragen om capaciteitentesten zoals de NIO af te nemen bij leerlingen in de eerste twee leerjaren. Lees hier meer over op onze pagina subsidieregeling capaciteitentesten.

Voor andere onderzoek naar capaciteiten en intelligentie zie ook:
NSCCT
Intelligentieonderzoek
WISC-V
WNV-NL
SON-R