Dyslexie

Problemen met leren

Mijn leerling leest traag, heeft hij last van een leesprobleem?
Mijn leerling draait de letters steeds om, kan dit door een leerprobleem komen?
Sommige leerlingen ontwikkelen zich op een langzamer tempo dan anderen. Bij sommige leerlingen lijkt er echter meer aan de hand te zijn. U kunt zich dan afvragen of er sprake is van een leerprobleem.

Wat zijn leerproblemen?


Wanneer een leerling problemen heeft met leren worden de scores niet behaald die te verwachten zijn bij de cognitieve mogelijkheden van de leerling. Als een leerling een gemiddelde intelligentie heeft, dan wordt er ook verwacht dat het min of meer gemiddelde scores behaalt. Wanneer er geen andere verklaringen zijn voor de schoolresultaten, zoals lichamelijke of sociaal emotionele problemen, kan worden onderzocht of er sprake is van een leerprobleem zoals dyslexie.

Dyslexie


Wanneer een leerling dyslexie heeft, heeft het moeite met het verwerken van geschreven taal. Dit leerprobleem kan zich op verschillende manieren uiten. Een leerling kan moeite hebben met lezen, spellen, schrijven of met alle drie. De mate waarin leerlingen last hebben van hun dyslexie verschilt per leerling. Sommige leerlingen kunnen dit verbloemen door andere manieren te gebruiken om toch te presteren op taalgebied. Bij leerlingen met dit leerprobleem kunnen de leesproblemen niet verklaard worden door een andere oorzaak. Een voorwaarde is dat leerlingen over minstens een gemiddelde intelligentie beschikken voordat dyslexie vastgesteld kan worden. Ook komt dyslexie vaker voor bij leerlingen van wie de ouders leesproblemen hebben.

Onderzoek


Bij vermoedens van een leerprobleem kan hier bij de Leerweg onderzoek worden gedaan. Dit onderzoek wordt op maat gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met individuele eigenschappen van het leerling. Er wordt gekeken waar uw leerling tegenaan loopt en waar het precies moeite mee heeft. Aan de hand van deze gegevens wordt er gekeken welke testen afgenomen moeten worden om het probleem vast te stellen. Er kan vastgesteld worden op welke gebieden uw leerling het meeste last heeft van de problemen en hoe het hiermee het beste geholpen kan worden. Uit het onderzoek komen adviezen naar voren om uw leerling te helpen leren omgaan met de moeilijkheden en om de leerachterstanden waar mogelijk te verkleinen.

Vragen


Heeft u vragen over de leerproblemen bij uw leerling, neem dan vrijblijvend contact op via onderzoek@leerweg.com Vermoed u een leerprobleem bij uw leerling? Laat dit dan zo snel mogelijk onderzoeken en neem contact met ons op om te bespreken hoe wij uw leerling kunnen helpen. Voor een overzicht van de kosten van het onderzoek, bekijk onze prijslijst.

Voor meer informatie over de diagnostiek binnen De Leerweg, zie ook:
Onderpresteren
Schoolvorderingen
Gedrag
Intelligentieonderzoek
Hoogbegaafdheid
Dyscalculie