Huiswerkklas

Huiswerkklas

Huiswerkklas


Het is fijn als uw kind het soort onderwijs volgt dat het best bij zijn niveau past. Echter kan het zijn dat uw kind er toch wat moeite mee heeft, doordat hij/zij het bij voorbeeld lastig vindt om te plannen of niet zo gemotiveerd is voor het huiswerk. De huiswerkklas helpt leerlingen om gestructureerd, op vaste momenten, te werken aan school.

Huiswerk

De huiswerkklas is voor kinderen van de basisschool én natuurlijk ook voor leerlingen op het voortgezet onderwijs. Huiswerk is een belangrijk onderdeel op school en kinderen vinden het vaak moeilijk om hier goed mee om te gaan. Het maken van huiswerk is dus niet voor elk kind even gemakkelijk. Het is heel belangrijk dat uw kind, behalve dat hij/zij de leerstof begrijpt, ook goed kan organiseren en plannen. Als uw kind hulp nodig heeft bij het leren en maken van zijn huiswerk, dan kan hij bij ons terecht. We beschikken over een speciale ruimte waar een vaste begeleider aanwezig is. Deze begeleider helpt uw kind bij het begrijpen van de leerstof en coacht bij het maken van de opdrachten. Omdat telkens dezelfde persoon uw kind begeleidt, wordt de voortgang van uw kind nauwkeurig bijgehouden.

Wat is de huiswerkklas?

De huiswerkklas is er dus voor iedereen. In kleine groepjes worden kinderen begeleid bij het inplannen van leer -en maakwerk. Uiteraard maken de leerlingen ook huiswerk in deze klas. De huiswerkklas is een wekelijks onderdeel bij De Leerweg en leerlingen kunnen zich inschrijven voor meerdere dagen per week. Hier maken leerlingen dus huiswerk op vaste momenten in de week onder begeleiding van een vaste begeleider. De huiswerkklas is dus een kleine klas om huiswerk te maken. Hier leren kinderen om op een goede gestructureerde manier huiswerk te maken.

Maar waarom werkt de huiswerkklas zo goed zo goed?

Naast de begeleiding door een vaste begeleider zijn er nog meer voordelen van huiswerkbegeleiding te noemen. Omdat de begeleiding plaatsvindt in een prikkelarme omgeving wordt uw kind niet afgeleid door bij voorbeeld een smartphone. Het werken in een andere omgeving dan in huis of in de klas helpt enorm. Thuis is de mogelijkheid tot afleiding en in de klas is er niet altijd ruimte.

Omdat iedereen in de ruimte met huiswerk bezig is, werkt dit motiverend. Dit alles gebeurt in nauw overleg met school en ouders. We werken met methoden die Evidence Based zijn. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben voor een bepaald vak kunnen via onze vakdocenten ondersteuning krijgen in de vorm van bijles.

Huiswerkklas Schipluiden

In Schipluiden hebben we in de Jozefschool een mooie ruimte waar de leerlingen meerdere dagen in de week begeleiden. Wilt u ook dat uw kind op vaste momenten aan school kan werken? Neem dan even contact met ons op.

Wilt u weten of de huiswerkklas ook iets voor uw kind kan betekenen?

Als u denkt dat huiswerkbegeleiding ook iets voor uw kind zou kunnen zijn, neem dan contact met ons op. We zullen u uitnodigen voor een gesprek met u en uw kind. In dit gesprek zullen we helder proberen te krijgen wat voor uw kind het beste is. Op onze website kunt u de contactgegevens vinden en ook de tarieven.