Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school

Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden. De wet regelt een zorgplicht voor scholen. Er is bepaald dat sprake moet zijn van het voeren van een veiligheidsbeleid, het aanstellen van een coördinator en jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen.

De Leerweg/De Opstap Groep ondersteunt scholen bij de keuze voor de juiste interventie. Wij bieden de volgende interventies aan:

Ben je geinteresseerd welke interventie(s) het beste past/passen bij de situatie op jullie locatie? Wij helpen jullie graag verder met een passend advies.