Bijles Wiskunde

Bijles Wiskunde

Heeft uw kind moeite met het vak wiskunde op school en worden er voor het vak wiskunde veel onvoldoendes gehaald? Misschien kan bijles wiskunde uw kind helpen. Wiskunde hoeft geen ramp te zijn!

Wat houdt bijles wiskunde bij De Leerweg uit Schipluiden in?

Bijles is nodig wanneer uw zoon of dochter een achterstand oploopt ten opzichte van de rest van de leerlingen in de klas. De achterstand lijkt dan niet meer in te halen. In de bijles gaan wij de wiskundestof samen met uw kind opnieuw doornemen. Waar nodig zullen wij de wiskundige sommetjes uitleggen en hints geven om ze zelf op te gaan lossen. Met alleen al het aanleren van bepaalde handigheidjes kan een grote vooruitgang worden geboekt. Wij vinden het belangrijk dat wij uw kind kunnen helpen met het vak wiskunde wanneer u dat zelf niet kunt.

Hoe ziet een bijles er uit?

In een bijles is alle ruimte voor uw kind voor het stellen van vragen. Samen gaan wij moeilijke sommen oplossen. Het huiswerk van uw kind wordt bekeken en waar nodig geven we extra voorbeeldsommen als huiswerk mee. Met een beetje extra inzet en aandacht gaan wij het wiskundeniveau bij uw kind stapsgewijs omhoog krikken. Ons streven is het meekomen van uw zoon of dochter op hetzelfde wiskundeniveau als andere klasgenootjes.

Het zou zonde zijn wanneer wiskunde de overgang naar een volgend schooljaar in de weg staat. Wiskunde hoeft geen struikelblok te zijn als de juiste methoden worden geleerd. Voor sommige kinderen heeft dat meer tijd nodig dan voor andere kinderen. Vooral op de middelbare school ligt het tempo van wiskundedocenten hoog. In de bijles proberen we de tijd te nemen voor uw kind. Tijd en aandacht die ze op school misschien niet krijgen.

Hoe gaan we dat doen?

Dit kan in kleine groepjes van 5 tot 7 leerlingen zijn, maar ook privélessen (1 op 1 begeleiding) behoren tot de mogelijkheden. Desgewenst maken we samen met u een passend lesprogramma. Onze bijlesdocenten werken met Evidence Based leertechnieken. Dit zijn wetenschappelijk bewezen leermethoden.Stapsgewijs gaan wij uw kind helpen en waar nodig sturen wij bij.

Contact

Uw mail naar ons mag u versturen naar info@deopstapgroep.com of bellen naar 0648014608. Voor tarieven  klik hier