Bergschenhoek

Bergschenhoek

De Leerweg Bergschenhoek

Leerhulp bieden waar dit nodig is. Met De Leerweg te Bergschenhoek Lansingerland wordt uw kind ondersteund naar zijn of haar individuele behoefte en in eigen tempo. Hier vindt u informatie over deze weg van persoonlijke educatie.

Wat is De Leerweg Bergschenhoek?

De Leerweg in Bergschenhoek is een particulier leerinstituut waar kinderen worden geholpen die moeite hebben met bepaalde vakken of die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben in verband met dyslexie, autisme, hoogbegaafdheid, adhd of add. Leerlingen die graag huiswerk willen maken in een kleine groep zijn ook welkom om aan te sluiten bij onze huiswerkklas.

De Leerweg Bergschenhoek is er voor iedere leerling

De Leerweg Bergschenhoek
Uw kind is uniek. Uniek in zijn of haar mogelijkheden maar ook in de uitdagingen die hij of zij tegenkomt in het onderwijs. Scholen doen wat zij kunnen, maar toch blijkt in de praktijk maar al te vaak dat zij tekort schieten in de individuele begeleiding van uw kind. Als ouder doet u ongetwijfeld ook uw best om uw kind te begeleiden en te helpen. Misschien door thuis extra oefeningen te doen of de leerstof op een andere manier aan te bieden. Graag laten wij u kennismaken met een meer gestructureerde en professionele wijze waarop u uw kind kunt helpen. Onze leerweg is gebaseerd op wetenschappelijk bewezen leermethoden en wordt individueel of in kleine groepen met gelijkgestemden, aangeboden aan uw kind. Deze Evidence Based leertechnieken worden continu verbeterd en altijd naar de laatste inzichten en onderzoeksresultaten door gerenommeerde onderzoeksinstituten bijgesteld. U kunt erop vertrouwen dat wij alle ontwikkelingen op het gebied van leertechnieken nauwlettend volgen en onszelf door middel van congressen en bijscholingstrajecten, goed geïnformeerd houden. Wij zien het als onze missie om alles in huis te hebben en te houden om uw kind optimaal te kunnen bijstaan in zijn of haar educatieve ontwikkeling.

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?

Juist omdat ieder kind zijn of haar eigen bijzondere eigenschappen en (on)mogelijkheden heeft, is het van belang dat de hulpbehoefte goed in kaart wordt gebracht. Alleen dan kunnen wij, samen met u en eventueel ook de school, bekijken hoe wij uw kind het beste kunnen helpen. Wij bieden hiervoor de volgende disciplines: Voor iedere uitdaging waarbij uw kind hulp kan gebruiken op het gebied van leren, kan De Leerweg begeleiding bieden. Neemt u de eerste stap door contact met ons op te nemen? Dan lopen wij graag samen met u en uw kind verder op de (leer)weg naar succes.

Huiswerkbegeleiding Bergschenhoek

Bij huiswerkbegeleiding wordt uw kind geholpen bij de taken die hij of zij van de school heeft meegekregen om thuis te doen. Dit kan maakwerk, leerwerk of onderzoekswerk zijn. Sommige kinderen hebben moeite met het inplannen van deze taken of missen de concentratie om dit alleen te doen. In kleine groepen worden zij hiermee geholpen. Wij doen dit in samenwerking met de school, als hier aanleiding toe is, en zullen het verloop van de begeleiding altijd met u bespreken.

Bijles Bergschenhoek

Niemand kan overal goed in zijn en dat verwacht ook niemand van uw kind. Maar is er een groot verschil tussen ergens niet goed in zijn of ergens echt problemen mee hebben. Dat laatste kan een grote stempel drukken op de schoolervaring van uw kind. Als uw kind bij een bepaald vak of meerdere vakken het gevoel heeft “het steeds maar niet te snappen”, in zulke mate dat hij of zij continu achter de lesstof aan blijft lopen, dan is het tijd om aan bijles te denken. Uw kind wordt dan structureel en adequaat geholpen om de door school aangeboden lesstof te begrijpen en dit begrip te kunnen toepassen tijdens de lessen van dat vak of die vakken. Dit kan een tijdelijke inhaalslag betekenen of een doorlopend proces.

Remedial teaching Bergschenhoek

Bij persoonlijke knelpunten die verder gaan dan moeite hebben met een bepaalde lesstof of een specifiek vak, kan remedial teaching uitkomst bieden. Bij deze vorm van (meestal) individuele begeleiding wordt een breder spectrum dan alleen de educatieve uitdagingen in kaart gebracht en aangepakt. Zeker wanneer er sprake is van een psychische en/of emotionele grondslag, dan zal de remedial teacher van uw kind deze in nauwe samenwerking met u en de school bespreken en begeleiden. Het spreekt voor zich dat onze professionals zeer specifieke opleidingen hiervoor hebben genoten.

Onderzoek Bergschenhoek

Hulp en begeleiding nodig hebben tijdens de educatieve ontwikkeling van uw kind kan verscheidene oorzaken hebben. Uiteraard moet goed worden bekeken waar de spreekwoordelijke “schoen wringt”. Dit kan middels onderzoeken worden vastgesteld. Deze onderzoeken zijn ontwikkeld door mensen die als autoriteiten op hun vakgebied(en) worden gezien. Deze onderzoeken zijn tevens evidenced based en de resultaten van deze onderzoeken zullen, in overleg met u en de school, het uitgangspunt betekenen voor onze werkwijze en het plan van aanpak.

Adres:

Tobias Asserlaan 7 2662 SB Bergschenhoek Kantoor in het Business Center Lansingerland Indien u zoekt naar leerbegeleiding voor uw zoon of dochter, dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen. Wij leggen u graag voor hoe wij uw kind kunnen helpen bij het succesvol doorlopen van zijn of haar schoolcarrière.