De Leerweg Schipluiden Midden-Delfland

De Leerweg Schipluiden Midden-Delfland

De Leerweg Schipluiden

De Leerweg Schipluiden: dé plaats waar kinderen worden geholpen die moeite hebben met bepaalde vakken of die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben in verband met dyslexie, dyscalculie, autisme, hoogbegaafdheid, ADHD of ADD. In Schipluiden bevindt zich een tak van ons particuliere leerinstituut.

Een pittoreske locatie

Onze ingang bij de Jozefschool met videodeurbel

Door de goede samenwerking die we hebben met de St. Jozefschool kunnen we alle leerlingen op deze pittoreske locatie begeleiden. Leerlingen zijn welkom tussen 08:30 en 18:30. Zo kunnen we leerlingen ook tijdens de schooluren begeleiden. Ook na schooltijd hebben we de tijd en ruimte om leerlingen van het PO & VO te helpen.

Onderwijs op maat maak je samen

Op maat begeleiding bieden is waar het allemaal om draait. Uw kind wordt ondersteund aansluitend aan zijn of haar individuele behoeften en in zijn of haar eigen tempo. Uw kind heeft unieke vaardigheden en talenten, maar is ook uniek in de uitdagingen die hij of zij tegenkomt in het onderwijs.
Om goed aan te sluiten op de individuele behoeften van uw kind zullen wij overleggen met de ouders, de school, eventuele betrokken instanties en nemen wij ook de geluiden van uw kind zélf graag mee. Zo ontstaat een goede analyse van de behoeften en kunnen wij hierop inspelen.
In overleg stellen wij een passend traject op. Het is bijzonder belangrijk de hulpbehoefte goed in kaart te brengen en up-to-date te houden.

Leertechnieken

Onze aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk bewezen leermethoden.
Tijdens ons onderwijs maken wij gebruik van Evidence Based leertechnieken. Deze technieken worden volgens de laatste inzichten en onderzoeksresultaten door gerenommeerde onderzoeksinstituten steeds bijgesteld. Wij volgen deze ontwikkelingen op het gebied van leertechnieken nauwlettend en zorgen dat wij goed geïnformeerd blijven. Ook wij blijven graag bij de les! Deze visie en handelswijze zorgen ervoor dat wij onze missie om uw kind optimaal te kunnen bijstaan in zijn of haar educatieve ontwikkeling op de beste manier en met de beste resultaten kunnen uitvoeren.

Wat kan De Leerweg Schipluiden voor u betekenen

Bij De Leerweg Schipluiden zijn we in de unieke positie dat wij gebruik kunnen maken van een mooie ruimte in de St. Jozefschool. Deze ruimte kunnen wij voor begeleiding inzetten vanaf 8.30 ‘s morgens tot 19.30 ‘s avonds. Wij bieden op deze locatie de volgende diensten:   

Voor iedere uitdaging, waarbij uw kind hulp kan gebruiken op het gebied van leren, kan De Leerweg Schipluiden begeleiding bieden. Neemt u de eerste stap door contact met ons op te nemen? Dan lopen wij graag samen met u en uw kind verder op de (leer)weg naar succes.

Huiswerkbegeleiding Schipluiden

Bij huiswerkbegeleiding wordt uw kind geholpen bij de taken die hij of zij van de school heeft meegekregen om thuis te doen. Dit kan maakwerk, leerwerk of onderzoekswerk zijn. Ook andere aspecten kunnen worden belicht. Zo zijn er bijvoorbeeld kinderen die het inplannen van deze taken lastig vinden of zij missen de concentratie en/of discipline om taken goed te kunnen uitvoeren. In kleine groepen worden zij hiermee geholpen.

Bijles Schipluiden

Naast de reguliere lessen is het soms noodzakelijk om bijles in te zetten. Deze dient dan ter ondersteuning om achterstanden weg te werken, knelpunten aan te pakken of om de kennis te behouden. Bijles is vaak één-op-één begeleiding en richt zich op het herhalen van de lesstof van één of meerdere vakken die de leerling (nog) niet beheerst. De leerling krijgt tijdens de bijles extra uitleg over de lesstof. Hierdoor krijgt de leerling de kans om alle vragen te stellen en de lesstof op zijn/haar tempo tot zich te nemen. Door de individuele hulp van een bijlesdocent kan de begeleiding optimaal aangepast worden aan de wensen en behoeften van de leerling. Afhankelijk van de behoefte kan bijles ingezet worden voor een korte of langere periode. 

Onze ervaring leert dat leerlingen veel baat hebben bij deze vorm van aandacht en begeleiding. De ervaringen die geleid hebben tot het zoeken naar hulp en inzetten van bijles waren vaak negatief. Dit kan negatieve invloed hebben gehad op het zelfbeeld, de motivatie, het enthousiasme en zeker ook de prestaties. Door bijles zetten wij de kinderen weer op de rit qua prestaties en zien we vaak dat er tevens verbetering optreedt ten aanzien van het zelfbeeld, de motivatie en het enthousiasme. Indien u nadenkt over het inzetten van bijles  dan informeren wij u graag.

Remedial Teaching Schipluiden

Een Remedial Teacher, of RT’er is een onderwijsspecialist die kinderen ondersteunt die problemen hebben op school bij het leren. Deze vorm van begeleiding gaat net wat verder dan slechts de lesstof; ook andere vormen van leer-of gedragsproblemen worden bij remedial teaching meegenomen. Hier valt bijvoorbeeld te denken aan psychische en/of emotionele aspecten. Deze vorm van begeleiding vindt (meestal) individueel plaats. Nauwe samenwerking met betrokkenen is bij remedial teaching extra van belang vanwege het brede karakter van de aanpak en het feit dat goed functioneren op school van directe invloed is op het welbevinden van de leerling.

Contact

Indien u zoekt naar leerbegeleiding voor uw zoon of dochter, dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Wij leggen u graag voor hoe wij uw kind kunnen helpen bij het succesvol doorlopen van zijn of haar schoolcarrière. Klik hier om ons direct een bericht te sturen.