Our Blog

Our Blog

Projecten vanuit het MT

Interne nieuwsbrief

We zijn een aantal projectgroepen gestart om mooie stappen te maken met de verdere professionalisering van de Leerweg. Jullie zullen hier de komende weken/maanden meer over te weten komen en ook op enig moment in betrokken worden. Het gaat om projecten m.b.t. ISO 9001 certificering, de algemene verordening persoonsgegevens (AVG) en de nieuwe website van de Leerweg.

De Leerweg en subsidies

De afgelopen tijd zijn we in aanraking gekomen met 2 subsidies, waarin wij voor scholen een belangrijke rol kunnen spelen. Wij hebben deze week een groot aantal scholen in de regio benaderd met informatie over deze subsidies. Het gaat om de volgende subsidies:

Binnenkort zullen jullie meer informatie ontvangen over welke rol jullie hier op jullie locaties kunnen spelen.

About Ivar