Nieuws

Nieuws

Loop ik op schema om mijn SKJ registratie te behouden?

Interne nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief willen we je ook nogmaals op de hoogte stellen over je eigen verantwoordelijkheid om je SKJ-registratie bij te houden. Zorg dat je tijdig voldoet aan alle punten die je hiervoor moet behalen, zodat je herregistratie in orde is. De eisen waar jij aan moet voldoen, kun je vinden via https://skjeugd.nl onder het kopje registratie. Let hierbij dan wel goed op dat je naar de herregistratie eisen kijkt van jouw kamer (kamer van jeugdzorgwerkers, jeugd- of gezinsprofessionals, pedagogen of psychologen). De eisen waar je aan moet voldoen kunnen daarnaast bekeken worden door in te loggen in jouw account, hier is een overzicht van hoeveel punten jij nog moet halen per onderdeel onder het kopje herregistratie; denk hierbij aan supervisie, werkbegeleiding, intervisie en scholing/cursussen. 

Indien je een SKJ registratie hebt, geef dan aan Shayenny door hoeveel punten je hebt (uitgesplitst over de onderdelen  supervisie, intervisie en scholing). Je kunt dit doen via shayenny@deleerweg.com.