Bijles Bergschenhoek

Bijles Bergschenhoek

Bijles Bergschenhoek

Bijles Bergschenhoek van De Leerweg (Lansingerland) biedt kinderen bijles bij verschillende vakken. Ieder kind heeft zijn of haar specifieke kwaliteiten maar ook onderdelen die juist wat extra aandacht vragen. De Leerweg Bergschenhoek biedt dat extra steuntje in de rug. Bovendien biedt de Leerweg Bergschenhoek passende ondersteuning voor kinderen met dyslexie, autisme, kinderen die hoogbegaafd zijn, adhd of add als diagnose hebben. De professionele ondersteuning en de innovatieve wijze van leren garanderen het best denkbare effect. De Leerweg Bergschenhoek werkt volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Waarom bijles bij de Leerweg Bergschenhoek

De Leerweg Bergschenhoek Lansingerland staat voor een professionele aanpak. We werken altijd conform de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Zo komen we altijd tot het best denkbare resultaat. De Leerweg Bergschenhoek streeft namelijk altijd een zo effectief mogelijke ondersteuning na.

Betere studieresultaten

De Leerweg Bergschenhoek staat garant voor betere studieresultaten, en niet alleen op één bepaald vak. Kinderen – met of zonder leerachterstand of al dan niet met leerproblemen- leren effectiever studeren. Er is voor elk kind een passend aanbod en de bijlessen kunnen flexibel georganiseerd worden, zowel qua tijd als locatie. De bijles vindt na schooltijd plaats in een daarvoor speciaal gecreëerde ruimte, zonder al te veel prikkels. Uiteraard krijgen de kinderen een vaste begeleider en wordt getracht discipline bij de kinderen te ontwikkelen die ze helpt bij het studeren. De Leerweg Bergschenhoek biedt praktische en unieke hulpmiddelen en beschikt ook over een indrukwekkende orthotheek.

Bijles Nederlands

De Leerweg Bergschenhoek
Bijles Nederlands is voor Kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken bij de Nederlandse taal. De Nederlandse taal geldt namelijk als een van onze specialiteiten. Via uitgekiende stappen zullen kinderen de taal beter leren beheersen, op te slaan en te verwerken.

Individuele lessen

Bijles is een individuele les, waardoor er altijd voldoende aandacht van de vaste begeleider is. De Nederlandse taal neemt een steeds voornamere rol in binnen de hedendaagse maatschappij. Denk maar eens aan alle communicatie-apps die er zijn en het toegenomen belang om foutloos te schrijven. Behalve specifiek Nederlands, komen ook vaardigheden als mindmappen, het beheren van de agenda en het maken van samenvattingen aan de orde. Dit zijn vaardigheden die de leerlingen gedurende de gehele studie toe kunnen passen.


Bijles Engels

Met de bewezen effectieve leermethode die toegepast wordt, worden kinderen geholpen de Engelse taal beter te beheersen. Dit geldt ook voor kinderen die autisme, adhd of add, hoogbegaafdheid, dyslexie hebben en ondersteuning bij het leren van de Engelse taal nodig zijn. Bijles Engels vindt individueel plaats, nadat eerst in kaart is gebracht wat de reden is dat het kind moeite heeft met de te behandelen stof. Ook nu wordt aan de hand van evidence based technieken gewerkt, bewezen effectieve methodes volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Gedurende de bijlessen wordt de ontwikkeling van het kind uiteraard voortdurend gemonitord.

Hulpmiddelen

De geboden hulpmiddelen zijn modern en gelden als maatwerk om juist kinderen met een achterstand optimale steun te bieden. Zo is ClaroRead bijvoorbeeld perfect voor kinderen met dyslexie om zo de taal beter te kunnen lezen, doorgronden en begrijpen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van flashcards en Quizlet. Oefenmateriaal mag mee naar huis genomen worden om daar de taal nog verder te kunnen perfectioneren.

Bijles rekenen

Net een beetje meer uitleg en aandacht kan elk kind helpen om rekenen beter onder de knie te krijgen. Bijlessen rekenen worden ook volgens de meest moderne inzichten aangeboden. Middels zeer praktische handvatten kunnen kinderen de lesstof al snel beter onder de knie krijgen. De bijlessen worden individueel en met een vaste begeleider gegeven. Mocht de situatie er om vragen dan kan ook individueel bijles worden gegeven. Met een eigen designer die we in huis hebben kunnen telkens weer de meest actuele hulpmiddelen ontwikkeld en aangeboden worden.

Hulpmiddelen downloaden

Bijzonder en effectief is ook het Pdf-bestand waarin kinderen leren omrekenen van bijvoorbeeld liters naar deciliters. Voor het leren beheersen van de tafels wordt gebruik gemaakt van flashcards.

Bijles wiskunde

Kinderen die dyslexie hebben, te kampen hebben met autisme, add of adhd, of kinderen die hoogbegaafd zijn, kunnen bijles wiskunde volgen om het niveau snel en gestaag naar een hoger plan te tillen. Wiskunde hoeft- mits de juiste methoden worden toegepast- helemaal geen groter probleem te vormen dan andere vakken. bijles wiskunde is er natuurlijk ook voor leerlingen die gewoon een extra bijles nodig hebben om bepaalde hoofdstukken beter te begrijpen.

Bijles bij De Leerweg uit Bergschenhoek

De Leerweg Bergschenhoek biedt huiswerkbegeleiding of bijlessen in de vakken rekenen, wiskunde, Frans, Nederlands en Engels. Dit gebeurt met technieken die wetenschappelijk bewezen én effectief zijn. Er wordt standaard individueel gewerkt en behalve kinderen met een achterstand zijn de bijlessen ook geschikt voor kinderen met dyslexie, autisme, add of adhd of hoogbegaafdheid.

Meer weten over bijles in Bergschenhoek?

Wilt u meer informatie over bijles bij De Leerweg? Neem dan contact met ons op. Voor meer informatie over onze prijzen willen we u verwijzen naar onze tarieven pagina.

Bijles Bergschenhoek voor PO & VO

Kinderen die een achterstand hebben op het gebied van rekenen, wiskunde, Frans, Engels of Nederlands, kunnen die achterstand inhalen bij de Leerweg. Op wetenschappelijk bewezen en buitengewoon effectieve wijze én met professionele ondersteuning krijgt het kind net dat extra zetje in de rug.